Leesmenu 29 juni

Broedermoord

Nu leefde er in Samaria een profeet van de Heer, die Oded heette. Hij ging het leger dat naar Samaria terugkeerde, tegemoet en zei: ‘De Heer, de God van jullie voorouders, heeft jullie de Judeeërs in je macht gegeven, omdat hij kwaad op hen was. Maar jullie hebben een bloedbad onder hen aangericht, als razenden gingen jullie tekeer, het was ten hemel schreiend. 10 En nu willen jullie de inwoners van Juda en Jeruzalem ook nog aan jullie onderwerpen als slaven en slavinnen! Staan ook jullie soms niet in de schuld bij de Heer, jullie God? 11 Luister daarom naar mij. Deze gevangenen zijn jullie eigen broers en zusters. Laat hen naar huis teruggaan, want anders wordt de Heer ook woedend op jullie.’

Morgengebed: 2 Kronieken 28 verzen 9-11

Leesmenu 29 juni – Broedermoord

Onder koning, Achaz, 20 jaar jong en opvolger van zijn vader Jotam, gaat het met Juda bergafwaarts. Achaz deinst er zelfs niet voor terug zijn zonen te offeren, volgens de gebruiken van de buurvolken. Het volk doet vrolijk mee. De woede van de Heer, zijn God is ontzagwekkend. Er breekt oorlog uit.

Aram valt Juda aan. Maar ook de Edomieten en de Filistijnen kan hij niet langer van zich afschudden. Het meest trieste is de broeders van de Israëls overige stammen onder aanvoering van koning Pekach een bloedbad aanricht onder de Judeeërs en wat nog van het volk over is als slaven laat afvoeren naar Samaria.

Gods waarschuwing

Maar dit gaat God te ver. Juda blijft toch ook zijn volk, al gedraagt het zich onhandelbaar en schandalig. Hij waarschuwt de leiders van Samaria in Israël bij monde van zijn profeet Oded. Israël is immers zelf ook schuldig tegenover de God ? Ze moeten het niet wagen hun broeders nog verder te mishandelen.

Die boodschap landt echt in het hart  van de leiders. Ze dwingen het legerdat een hele stoet Judese krijgsgevangen mannen en vrouwen en kinderen voor zich uit jaagt, te stoppen. Zelfs doen ze moeite hun gewonde broeders verbinden, de naakten kleden en de hongerigen voeden, en ze naar huis begeleiden!

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.