Leesmenu 29 november

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 29 november.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

p debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 29 november – Dagtekst

Israël vertrouwt niet meer op Assyrië

20 Als de Assyriërs gestraft zijn, zullen de Israëlieten hen niet meer vertrouwen. De paar Israëlieten die nog over zijn, zullen geen vertrouwen meer hebben in de koning van Assyrië. Ze zullen alleen vertrouwen op de Heer, de heilige God van Israël. 21 Die kleine groep zal terugkomen bij de Heer, de sterke God.
22 Het volk van Israël was een groot volk. Er waren zo veel Israëlieten als er zand is bij de zee. Maar van hen zal maar een kleine groep bij de Heer terugkomen. Want het besluit van de Heer staat vast: het kwaad moet gestraft worden. Daarom zullen veel Israëlieten gedood worden. 23 De machtige Heer heeft besloten dat hij hun land zal verwoesten. En alle volken zullen dat zien.
Israël hoeft niet bang te zijn

24 God, de machtige Heer, zegt: ‘Je hoeft niet bang te zijn, mijn volk. Jullie die wonen op de berg Sion, wees niet bang voor de Assyriërs. Wees niet bang als Assyrië jullie onderdrukt, zoals Egypte jullie onderdrukt heeft. 25 Want nog even, dan ben ik niet meer kwaad op jullie, maar dan ben ik kwaad op de Assyriërs.
26 Ik zal de Assyriërs straffen! Net zoals ik het volk van Midjan eens gestraft heb bij de rots van Oreb. Ik zal de Assyriërs doden. Net zoals ik de Egyptenaren gedood heb bij de Rietzee.
27 Op die dag zal ik jullie bevrijden van de Assyriërs. De zware last op jullie schouders wordt dan weggenomen. Jullie worden niet meer onderdrukt.’
Het leger van Assyrië gaat naar Jeruzalem

28 Maar eerst zal dit gebeuren: Het leger van Assyrië valt de stad Ajjat aan. Daarna gaan ze via Migron naar de stad Michmas. En daar blijft een deel van het leger achter. 29 Een kleine groep soldaten steekt het dal over en blijft ’s nachts in Geba.
In de stad Rama zijn de mensen heel erg bang. En in Gibea, de stad waar koning Saul geboren is, vluchten de mensen weg.
30 Schreeuw maar zo hard je kunt, inwoners van Bat-Gallim! Laat je horen, inwoners van Laïs en Anatot! Laat maar horen hoe bang jullie zijn.
31 De inwoners van Madmena vluchten weg, de inwoners van Gebim verbergen zich. 32 Het leger is al bijna in Nob aangekomen. Straks vertrekken ze naar de berg Sion, en dan vallen ze Jeruzalem aan!

Avondgebed: Jesaja 10:20-31

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Een nieuw begin voor Israël

Jesaja moet dus het oordeel van God verkondigen onder zijn volksgenoten. Onder hen zijn ongetwijfeld ook mensen die hun geloof in God niet verloren hebben. Die God met een oprecht hart liefhebben en willen dienen. Juist voor hen is de boodschap van Jesaja, dat God niet boos zal blijven, een bron van hoop.

Ook wie rechtvaardig is, moet onvermijdelijk mee-lijden onder de last van Gods oordeel, maar ieder blijft voor zijn eigen daden en keuzes verantwoordelijk. Maar zij mogen nu al weten dat er licht is aan het einde van deze donkere tunnel. God belooft dat Hij een nieuw begin maakt met zijn volk, nadat Hij hen heeft bevrijd van het kwaad door de Assyriërs uit te schakelen.

Er zal maar een klein restant overblijven van dat enorme volk Israel, dat ooit zo in aanzien was vanwege zijn omvang en zijn glorie. Zij hoeven niets of niemand meer te vrezen nadat God heeft afgerekend met het trotse Assyrië.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 29 november.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van € 25 als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm