Leesmenu 29 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 29 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 29 november – Dagtekst

Een toevluchtsoord en een struikelblok

Maar weinigen zullen het overleven

20 Op die beslissende dag zullen de nakomelingen van Jakob die ontkomen zijn, de Israëlieten die overblijven, niet langer steunen op Assur, op de stok die hen heeft geslagen. Ze zullen steunen op de Heer, de heilige God van Israël. Op hem zullen ze veilig leunen. 21 Ze zullen terugkeren tot de sterke God. 22 Israël, eens was je een volk zo talrijk als het zand aan de zee, maar slechts een kleine rest zal terugkeren. Je ondergang staat vast; het rechtvaardige oordeel zal als een vloed over je heen komen. 23 De almachtige Heer is vastbesloten, hij zal je vernietigen; alle volken zullen er getuige van zijn.
24 God, de almachtige Heer, zegt tegen zijn volk dat op de berg Sion woont: ‘Wees niet bang als Assur je slaat en zijn staf tegen je opheft zoals eens Egypte deed. 25 Nog maar een korte, zeer korte tijd, dan kom ik tot bedaren en keer ik mij woedend tegen Assur. Ik zal hem vernietigen. 26 Ik zal hem geselen zoals ik eens op Midjan heb ingeslagen bij de rots Oreb; ik zal mijn staf tegen de Eufraat opheffen zoals eens tegen Egypte. 27 Op die beslissende dag glijdt Assurs last van je schouders, drukt zijn juk niet langer op je nek.’
Daarom zegt men: ‘Op een sterke nek slijt zelfs een juk door.’

Avondgebed: Jesaja 10:20-27

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996)© 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Gods zorg voor Jesaja

In de tijd dat Jesaja het oordeel van God moet verkondigen onder zijn volksgenoten, zijn er ongetwijfeld ook mensen die hun geloof in God niet verloren hebben en hem in eerbied willen dienen. De woorden van Jesaja, dat God niet boos zal blijven, dat hij een nieuw begin maakt met zijn volk wanneer zijn woede is bekoeld, zijn een bron van hoop. Ook wie rechtvaardig is, moet lijden onder de last van Gods oordeel, maar ieder blijft voor zijn eigen daden en keuzes verantwoordelijkheid.

Het zal maar een klein restant overblijven van dat enorme volk Israel, dat ooit zo in aanzien was vanwege zijn omvang en zijn glorie. Zij hoeven niets of niemand meer te vrezen nadat God heeft afgerekend met het trotse Assyrië. De enige die werkelijk te vrezen is, niet alleen door het volk Israël maar door alle mensen op aarde, is  hij die heer van hemel en aarde is en koning van het heelal: JAHWEH = IK BEN.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter