Leesmenu 29 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 29 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 29 oktober – Dagtekst

‘Keer naar mij terug’

12 Dit zegt de Heer:
‘Keer naar mij terug,
uit volle overtuiging!
Nu kan het nog.
Vast, treur en rouw!
13 Scheur niet je kleren,
maar verscheur je hart!’
Keer terug naar de Heer,
jullie God.
Hij is mild en vol medelijden,
vol liefde en geduld,
steeds bereid de straf in te trekken.
14 Misschien verandert hij van gedachten,
misschien komt hij terug van zijn besluit
en zegent hij je toch.

Avondgebed: Joël 2:12-14

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996) © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap. en Katholieke Bijbelstichting.

God bereidt de dag van zijn oordeel voor

Niemand kan met zekerheid zeggen wanneer de profeet Joël precies heeft geleefd. Sommigen denken in de tijd van de profeet Elisa (ca. 9 eeuwen voor de geboorte van Christus). Anderen menen veel later. Maar zijn boodschap is er niet minder duidelijk om. Het begint al met de betekenis van zijn naam. Joë betent: ‘De Heer is God’. Hij komt het volk Israël vertellen dat God de Heer bezig is de dag van zijn oordeel over Israël voor te bereiden vanwege hun zonden. De enige escape is bekering.

Verscheur je hart

‘Verscheur je hart’ zegt Joël  Dat gaat veel dieper dan het oppervlakkige berouw van ‘het spijt me’. Een verscheurd hart sterft van verlangen naar God, snakt naar zijn liefde, naar heelwording en genade. Naar dat hart is God op zoek. Niet alleen bij een enkeling, maar bij zijn volk als geheel. De priesters, de oudsten, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen en naar de tempel komen. Iedereen moet God onder ogen komen en  buigen voor zijn heiligheid en majesteit.

God is mild en vol medelijden

Iedereen moet erkennen: Ja, God alleen is Heer. God verlangt ernaar zijn genade en liefde in overvloed te schenken. Ook nadat het zo jammerlijk is misgegaan. Zijn geduld is eindeloos groot. Hij weet dat geen mens in staat is uit zichzelf aan de greep van het kwaad en de zonden te ontsnappen. Dat kan alleen als de mensen zich aan Hem hechten en zich volledig aan zijn bescherming toe vertrouwen.  Wanneer Jezus Christus voor hen instaat met zijn leven en zijn zoenoffer.

Wanneer hij terugkomt, zal hij het kwaad en het boosaardige genie daarachter definitief vernietigen. Er zal nooit meer plaats zijn voor Satan en zijn engelen en hun macht.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.