Leesmenu 29 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 29 september.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 29 september – Dagtekst

Een sprankje hoop

Waar jullie ook wonen, overal worden de steden een ruïne, de offerhoogten een wildernis. De altaren worden volledig vernield, de afgodsbeelden stukgeslagen, de wierookbranders neergehaald. Alles wat jullie maakten, wordt vernietigd! Veel doden blijven er liggen. Dan zul je erkennen dat ik de Heer ben.
Maar een aantal laat ik in leven, zij zullen aan de oorlog ontkomen; zij zullen over verre landen worden verspreid en onder vreemde volken wonen. In hun ballingsoord denken ze aan mij en herinneren zich hoe ik hen strafte omdat zij mij ontrouw werden, mij de rug toekeerden en alleen nog oog hadden voor die afgoden. Zij zullen walgen van zichzelf en van hun kwade en afschuwelijke praktijken. 10 Zij zullen inzien dat ik, de Heer, terecht gezegd heb hen te zullen straffen.’

 

Avondgebed:  Ezechiël 6;6-8

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Maar niet eerder dan het oordeel voltrokken is…

Ezechiël heeft een krachtig visioen gezien, dat hem voorgoed heeft veranderd. Hij een sluiertip opgelicht gezien van  de heiligheid, grootheid en majesteit van God. Zijn God. De God van zijn vaderen en van het hele volk Israël.  En het is dit volk waar ook Ezechiël toe behoort, dat de naam van zijn God zo ernstig heeft ontheiligd, dat het oordeel van God niet langer kan uitblijven. Dit besef geeft Ezechiël de kracht en inspiratie die hij nodig heeft, om God woordvoerder te zijn tegenover zijn volk.

Dat valt niet mee, want hij moet met allerlei symbolische handelingen zijn profetieën over het komende oordeel kracht bij zetten. Hij ervaart de verzengende kracht van dat oordeel nu al in zijn eigen lichaam en ziel. En toch is er dat sprankje hoop in Ezechiël 6 dat God hem laat zien. Een klein deel van het volk zal overleven en tot inzicht komen.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.