Leesmenu 3 december

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 3 december

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 3 december – Dagtekst

De enige escape

7 In die beslissende tijd
zullen de mensen het oog op hun Schepper richten,
uitzien naar de heilige God van Israël.

Avondgebed: Jesaja 17:7

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996)© 1996 Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting. 

Thuiskomen van een koude kermis

Heel bijzonder, dit vers. Want deze woorden van Jesaja zijn niet alleen bestemd voor het volk Israël, maar gaan ieder mens aan die zich – op welk moment van zijn leven ook – tot God bekeert. Dit 7e vers van hoofdstuk 17 vormt de kern van hoop en troost van Jesaja’s profetie over het machtige Aram én Israël. Immers: het noordelijk deel van Israël heeft meer vertrouwen in een bondgenootschap met Aram dan in hun eigen God, de Heer van de hemelse machten.

Israël denkt te kunnen leunen op een grote, sterke vriend. Tevergeefs, zo zal blijken. God is gekrenkt in zijn eer en liefde: het volk zal van een koude kermis thuiskomen.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter