Leesmenu 3 februari

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 3 februari.
Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!)

NOTA BENE: De lezingen in de app zijn omwille van de toegankelijkheid gekozen in Bijbel in Gewone Taal. Liever een andere vertaling gebruiken? Onder de menubalk van Bijbel.nl staat naast de aanduiding van het bijbelhoofdstuk (bijvoorbeeld Psalm 1) het vakje met de vertaling. Klik op het pijltje om naar de gewenste vertaling te gaan.

Als je een (gratis) account aanmaakt op debijbel.nl krijg je bovendien toegang tot allerlei achtergrondinformatie en kun je teksten markeren. Maak nu een account aan op debijbel.nl: www.debijbel.nl

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 3 februari  – Dagtekst

Mozes heeft het te druk

13 De volgende dag ging Mozes rechtspreken over het volk. De hele dag kwamen er mensen bij hem met hun problemen. 14 Jetro zag hoe druk Mozes het had. Hij zei: ‘Waarom doe je dit alleen? De hele dag staan er mensen te wachten en jij moet alles alleen doen.’
15 Mozes zei: ‘Ze komen bij mij om te vragen wat God wil. 16 Als ze ruzie hebben, vragen ze mij om raad. Ik beslis dan wie er gelijk heeft. En ik vertel hun wat er in de wetten en regels van God staat.’
17 ‘Je doet het niet goed,’ zei Jetro. 18 ‘Je wordt veel te moe. En ook de mensen die staan te wachten, worden moe. Dit werk is te zwaar voor je. Je kunt het niet alleen.

Jetro geeft Mozes raad

19 Luister, God zal je helpen. Ik zal je een goede raad geven. Het is goed dat jij namens het volk met God spreekt. Jij moet hun problemen aan hem vertellen. 20 En jij moet Gods wetten en regels uitleggen aan het volk. Je moet aan hen vertellen hoe ze moeten leven en wat ze moeten doen.
21 Maar je moet mensen zoeken om je te helpen. Kies een paar verstandige mannen uit. Zij moeten eerbied voor God hebben. Ze moeten eerlijk zijn en niet voor geld iemand gelijk geven. Geef die mannen de leiding over het volk. Verdeel het volk in groepen van tien, van vijftig, van honderd en van duizend. Elke groep komt onder leiding van één van de mannen die jij uitgekozen hebt. 22 Zij moeten dan rechtspreken over het volk. Grote problemen moeten ze aan jou vertellen, maar kleine problemen kunnen ze zelf oplossen. Zo wordt jouw werk makkelijker, omdat zij je helpen.

Morgengebed: Exodus 18: 13-22

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootscha

Meditatie

Lessen in time-management enleidinggeven.

Jetro is de schoonvader van Mozes. Bovendien is hij priester van God in Midjan, een kleine stam waarvan hij waarschijnlijk ook de politieke leider was. Zijn houding en woorden getuigen van eendiep respect voor de almacht van de God die zijn schoonzoon tot leider over Israël heeft aangesteld.

Bovendien is hij wijs en heeft een goed psychologisch inzicht: hij ziet dat Mozes burned out dreigt te raken; het leiderschap over het volk eist al zijn tijd en energie op. Jetro weet dat Mozes hiermee op ramkoers zit en neemt hem apart. Mozes krijgt lessen in timemanegement en leidinggeven:

Het blijken lessen te zijn die de toets der eeuwen en de tand des tijds glansrijk hebben doorstaan.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 3 februari.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.