Leesmenu 3 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 3 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu- scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgemootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 3 februari  – Dagtekst

Mozes heeft het te druk

13 De volgende dag ging Mozes rechtspreken over het volk. De hele dag kwamen er mensen bij hem met hun problemen. 14 Jetro zag hoe druk Mozes het had. Hij zei: ‘Waarom doe je dit alleen? De hele dag staan er mensen te wachten en jij moet alles alleen doen.’
15 Mozes zei: ‘Ze komen bij mij om te vragen wat God wil. 16 Als ze ruzie hebben, vragen ze mij om raad. Ik beslis dan wie er gelijk heeft. En ik vertel hun wat er in de wetten en regels van God staat.’
17 ‘Je doet het niet goed,’ zei Jetro. 18 ‘Je wordt veel te moe. En ook de mensen die staan te wachten, worden moe. Dit werk is te zwaar voor je. Je kunt het niet alleen.

Jetro geeft Mozes raad

19 Luister, God zal je helpen. Ik zal je een goede raad geven. Het is goed dat jij namens het volk met God spreekt. Jij moet hun problemen aan hem vertellen. 20 En jij moet Gods wetten en regels uitleggen aan het volk. Je moet aan hen vertellen hoe ze moeten leven en wat ze moeten doen.
21 Maar je moet mensen zoeken om je te helpen. Kies een paar verstandige mannen uit. Zij moeten eerbied voor God hebben. Ze moeten eerlijk zijn en niet voor geld iemand gelijk geven. Geef die mannen de leiding over het volk. Verdeel het volk in groepen van tien, van vijftig, van honderd en van duizend. Elke groep komt onder leiding van één van de mannen die jij uitgekozen hebt. 22 Zij moeten dan rechtspreken over het volk. Grote problemen moeten ze aan jou vertellen, maar kleine problemen kunnen ze zelf oplossen. Zo wordt jouw werk makkelijker, omdat zij je helpen.

Morgengebed: Exodus 18: 13-22

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Mozes dreigt burned out te raken

Jetro is de schoonvader van Mozes. Bovendien is hij priester van God in Midjan, een kleine stam waarvan hij waarschijnlijk ook de politieke leider was. Hij bllinkt uit in wijsheid en getuigt in zijn houding van diep respect voor de almacht van de God die zijn schoonzoon tot leider over Israël heeft aangesteld. Hij ziet echter ook hoe Mozes burned out dreigt te raken  door dat het leiderschap al zijn tijd en energie opeist. Jetro weet dat Mozes hiermee op ramkoers zit en neemt  hem apart voor een gesprek.

Lessen in leiding geven

Jetro geeft hem advies. Succesvol leidinggeven vraagt om een aanpak die gebaseerd is op een harmonieuze samenwerking met ‘ondergeschikten’. De belangrijkste beginselen van dit leiderschap hebben een eeuwige houdbaarheidsdatum, zo is gebleken.  Dit zijn Jetro’s lessen in een notendop:

Mozes is blij met dit advies. Hij kan opgelucht ademhalen als hij op de manier die Jetro heeft voorgesteld een aantal belangrijke taken heeft gedelegeerd. Er blijven  genoeg taken over waaraan hij zijn handen al meer dan vol heeft…

©Elise G. Lengkeek