Leesmenu 3 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 3 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 3 januari – Dagtekst

God straft de slang, de vrouw en de man

14 Toen zei God, de Heer, tegen de slang: ‘Omdat je dat gedaan hebt, zal het slecht met je gaan. De andere dieren willen niets meer met je te maken hebben. Je zult op je buik over de aarde kruipen en van de grond eten, je hele leven lang. 15 Jij en de vrouw zullen vijanden van elkaar zijn, en jullie nakomelingen ook. Mensen zullen jou op je kop trappen en jij zult in hun voet bijten.’

God straft de vrouw

16 God zei tegen de vrouw: ‘Als je zwanger bent, zul je het moeilijk hebben. Je zult pijn hebben als je kinderen geboren worden. Je zult verlangen naar je man, en hij zal de baas over jou zijn.’
God straft de man

17 God zei tegen de man: ‘Je hebt gedaan wat je vrouw vroeg. Je hebt gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten. Daarom zal het slecht gaan met de grond waarop je werkt. Je hele leven lang zul je hard moeten werken om genoeg te eten te hebben. 18 Je zult koren zaaien om te eten, maar er zal ook veel onkruid groeien. 19 Je zult hard moeten werken voor je eten, je leven lang. Daarna keer je terug naar de aarde waarvan je gemaakt bent. Je was aarde en je zult weer aarde worden.’

Morgengebed: Genesis 3:14-17

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap 

De inbreuk van de eerste leugen op Gods schepping

Hoe kon het zo dramatisch mis gaan met de mens als Gods vertegenwoordiger op aarde, Zijn ambassadeur? God had in Zijn wijsheid besloten de mens uit te rusten met het verstand en de wil en het vermogen om Hem lief te hebben boven alles wat hij mocht aanraken en genieten  in de leefwereld die God aan de mens had geschonken. Het was de vrouw die besloot dat ze het woord van de slang meer vertrouwde dan Gods waarschuwing niet te eten van de boom in het midden van de tuin.

Voor altijd slaaf van het kwaad?

Toen de slang merkte dat hij met zijn leugen kans had om de vrouw te verleiden, maakte hij er echt werk van. En zij, Eva, moeder van de levenden, probeerde haar man, Adam, ook zo ver te krijgen. Daar mee sleurde ze niet alleen zichzelf, maar ook hem, en het hele menselijke geslacht de wereld van goed en kwaad binnen. Een wereld waarin de mens gedoemd is voor altijd slaaf te zijn van de zonde. Geheel volgens het plan van de kwade genius, de slang waarin Satan zich heeft gemanifesteerd.

Genesis 3:15 – De moederbelofte

Satan, ooit een van Gods top-engelen, was daarvoor al met zijn aanhang engelen in opstand zijn gekomen. Jaloezie op de mens en zijn positie als beheerder van Gods schepping dreef hem tot deze laf daad. Maar God heeft hem de pas afgesneden met de belofte in Genesis 3:15, de moeder van alle beloften die God de mens doet in het vervolg van de geschiedenis van God en mens.

God zal ervoor zorgen dat het nageslacht van de vrouw (lees Maria) in de persoon van Zijn Zoon Jezus het kwaad, de zonde en de bedenker ervan (Satan) vernietigt.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter