Leesmenu 3 juli

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 3 juli

Gedwongen rust 

20 De mensen die aan het zwaard ontkomen waren, werden als ballingen naar Babylonië meegevoerd, waar ze de koning en zijn nakomelingen als slaven dienden totdat het rijk in handen viel van Perzië. 21 Zo ging in vervulling wat de HEER bij monde van Jeremia had voorzegd. Zeventig jaar bleef het land braak liggen en had het rust, totdat alle niet in acht genomen sabbatsjaren vergoed waren.

Morgengebed: 2 Kronieken 36 verzen 20-21

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, een uitgave van Jongbloed, Heerenveen © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Geduld of oordeel?

Vandaag eindigt de lezing in het Bijbelboek 2 Kronieken.  Ik vraag me bij het lezen van het laatste hoofdstuk af: gaat het in dit boek om Gods geduld met dat halsstarrige, onhandelbare volk van Hem dat Hij zo liefheeft? Of meer om zijn wraak en oordeel?

Misschien is eerst de vraag van belang met welke ogen ik lees. Hoe ik kijk naar God. Heb ik Hem in mijn eigen leven leren kennen als de Eeuwige, die oneindig goed is en geduldig? Of zie ik alles wat er met en om mij heen gebeurt als een zoveelste straf of oordeel?

Droevig lot

2 Kronieken 36 beschrijft het droevig lot van het volk dat God boven alle andere volken uitkoos. Om voor eeuwig onder hen te wonen in het land dat Hij ze toegewezen. Met als centrum voor de eredienst: Jeruzalem, stad van David.

Doordat het volk Hem en al Zijn waarschuwingen via Zijn profeten beef negeren,  was er geen ontkomen meer aan Zijn oordeel.Het gebeurt precies zoals de profeet Jeremia had voorspeld: de aangekondigde ballingschap onder koning Nebukadnessar van Babel spaart niemand.

Gezegende time-out

Voor God is deze straf overigens niet het einde van zijn relatie met dit volk. Ondanks dat het hem zo heeft gekwetst en bespot, blijft Hij het liefhebben en zoeken.

Het ‘beloofde land’ Kanaän zal 70 jaar braak liggen. Het getal 70 drukt een volmaakt geheel uit. De volle vergelding voor elk niet in acht genomen sabbatsjaar, waardoor het land uitgeput is geraakt. Land én volk krijgen zo een gezegende time-out, voordat God zich opmaakt voor een nieuw verbond met zijn volk.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

©Elise G.Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.