Leesmenu 3 juni

Vele gaven, één Geest

4 Er zijn verschillende gaven, maar de Geest die ze geeft, is een en dezelfde. 5 Er zijn verschillende manieren om elkaar te dienen, maar de Heer die de opdracht geeft, is een en dezelfde. 6 Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God die dit alles in allen bewerkt. 7 Maar iedereen ontvangt de Geest tot welzijn van allen.

1 Korintiërs 12 verzen 4-7

Leesmenu 3 juni  -Vele gaven, één Geest. 

Bij het nachtgebed staan we stil bij de gaven van de Geest. Sinds de Jezus Christus naar de hemel is vertrokken, is de Geest van God aanwezig in het hart van de kerk. En in die kerk bedeelt Hij de gelovigen met heel verschillende gaven: leren, zingen, genezen, profeteren, geloof, wijsheid noem maar op.

Kijk naar jezelf

Kenmerkend voor die gaven is, dat ze in hun functioneren te vergelijken zijn de ledematen van een lichaam. Elk lid, elk orgaan dient met zijn eigen specifieke taak en functie het hele lichaam, het complete levenssysteem.

Wanneer een van die leden een eigen leven gaat leiden (als kankergezwel, als geamputeerd lid), dan lijdt het hele lichaam daaronder. Daarom is de liefdevolle  inzet van iedere gelovige voor God en de naaste van vitaal belang in de gemeenschap van de kerk.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.