Leesmenu 3 mei

Een glimp van Gods gestalte

Leesmenu 3 mei start het morgengebed bij Psalmen 17.  Die Psalm eindigt met de  intense verrukking van de dichter over een ontmoeting met de Heer van hemel en aarde. Alsof hij al een glimp van Gods gestalte  heeft gezien (vers 15:)

‘Maar ik, onschuldige,
ik zal u aanschouwen.
Als ik opsta, zal ik verrukt zijn
bij het zien van uw gestalte

Toen ik dit vers las, moest ik aan de woorden van Augustinus denken die hij toevertrouwde aan zijn ‘Belijdenissen’: een stamelende lofprijzing en een diep verlangen naar wie en wat God is. In de hoop een glimp op te vangen van Gods gestalte, lijkt het haast.

Een fragment daarvan citeer ik uit zijn ‘Belijdenissen, Boek 1, hoofdstuk II vers 4:

Wat zijt Gij dan, vraag ik, mijn God? Ja, wat anders dan God de Heer? ‘Want wie is Heer behalve de Heer? Of wie is God behalve onze God?’
Gij, hoogste, voortreffelijkste, machtigste, almachtigste, barmhartigste en rechtvaardigste, verborgenste en aanwezigste, schoonste en sterkste, vast en ongrijpbaar, onveranderlijk en alles veanderend, nooit nieuw, nooit oud, alles vernieuwend en de hovaardigen oud makend zonder dat zij het weten.
steeds handelend, steeds rustend, vergarend en niet ontberend, dragend en vervullend en beschermend, scheppend en voedend en voltooiend;

©Elise G. Lengkeek

De Bijbeltekst in dit fragment is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, een uitgave van Jongbloed, Heerenveen © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Het fragment uit het werk van Aurelius Augustinus komt uit ‘Belijdenissen’ (vert. Gerard Wijdeveld), pag. 30. Amsterdam 1997.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.