Leesmenu 3 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 3 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 3 november – Dagtekst

Een grote troost

6 Timoteüs is nu weer bij ons terug. Hij had niet anders dan goede berichten over uw geloof en uw liefde. Hij vertelde, dat u nog steeds goede herinneringen aan ons hebt en even vurig verlangt ons terug te zien als wij u. 7 Daarom is uw geloof, broeders en zusters, een grote troost voor ons in onze benarde en moeilijke omstandigheden. 8 Wij leven weer op, nu blijkt dat u pal staat door vast te houden aan de Heer. 9 Hoe kunnen we God genoeg bedanken voor alle vreugde die u ons bezorgt ten overstaan van God? 10 Dag en nacht bidden we met grote vurigheid, dat wij u mogen weerzien en de tekorten in uw geloof mogen aanvullen.
11 Wij smeken onze God en Vader en onze Heer Jezus, de weg naar u voor ons vrij te maken. 12 En we vragen de Heer dat hij uw liefde voor elkaar en voor allen steeds groter maakt, even groot als onze liefde voor u. 13 Hij zal u in uw overtuiging sterken, zodat u bij de komst van onze Heer Jezus heilig en onberispelijk zult staan voor onze God en Vader met allen die hem toebehoren.

Avondgebed: 1 Tessalonicenzen 3:6-13

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 

Gesterkt en getroost  door de heilige Geest

Wat is Paulus blij en dankbaar als Timoteüs weer bij hem terug is met goede berichten uit Tessalonica. Zijn ongerustheid en zorgen zijn grotendeels weggenomen nu hij er getuige van mag zijn hoe de heilige Geest de gemeente in Tessalonica inspireert en krachtig maakt, dwars door hun lijden en moeite heen. Ze hebben Gods boodschap om lief te hebben en zijn liefde uit te dragen in de wereld om hen heen goed begrepen. Wat meer is: ze ‘leven’ hem. Dat maakt hen sterk en blij en standvastig.

Daarmee troosten ze de bezorgde Paulus, die er enorm naar verlangt de gemeente in Tessalonica nogmaals te bezoeken, maar daarin lettelijk  gehinderd wordt door Satan.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.