Leesmenu 3 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 3 september

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 3 september – Dagtekst

Niet langer slaaf van verslaving

15 We zijn dus niet meer onderworpen aan de wet maar aan Gods goedheid. Betekent dat nu dat we zomaar kunnen zondigen? Geen sprake van! 16 Als je bij iemand in dienst treedt, ben je zijn ondergeschikte en moet je hem gehoorzamen. Dat weet u. Of u dient de zonde, wat uitloopt op de dood, of u gehoorzaamt God, wat tot gevolg heeft dat God u tot de rechtvaardigen rekent. 17 Maar God zij gedankt dat u geen slaven meer bent van de zonde; u onderwerpt u nu van harte aan die vorm van onderricht die u door overlevering hebt ontvangen. 18 U bent bevrijd uit de macht van de zonde en staat nu in dienst van de goddelijke gerechtigheid.

Avondgebed: Romeinen 6:15-18

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). 1996 ©Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Maakt genade mensen lui?

Maakt genade mensen lui? Wanneer je niet langer veroordeeld wordt door de wet,  maar als een vrij mens mag leven van Gods goedheid en genade, kun je toch doen en laten wat je wilt? Paulus bestrijdt die gedachte. Hij zegt dat God iemand alleen  tot de rechtvaardigen rekent als hij of zij echt gelooft dat Jezus Christus  voor hem is gestorven.

Kostbaar leven

Als je dat gelooft, ben je je bewust hoe kostbaar je leven in Gods ogen is. Zo kostbaar dat Hij Zijn Zoon in de wereld gezonden heeft om vergeving van zonden voor jou en al die miljarden verloren mensen te bewerkstelligen door het zoenoffer van Zijn dood. Waarom God die weg zo gaat, kunnen wij niet begrijpen. Wij denken immers als mensen?

Niet langer slaaf van verslaving

Voor God is Christus het centrum van het geloof, het hart van het universum. In Hem en door Hem alleen krijg je als mens een nieuw hart dat niet langer verslaafd is aan zonde. Dat uitziet naar Zijn terugkomst en Hij aarde en hemel te vernieuwen en zijn geliefde kinderen onder Zijn eeuwige hoede nemen. Wie voor Hem kiest, kiest tegen Satan.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.