Leesmenu 30 april

Leesmenu 30 april: wat vandaag opvalt is de verbinding tussen het einde van het boek Psalmen en de lezing uit het boek Openbaring over het einde van de tijd en de tijden. Wat heeft Psalmen 148 uit het Avondgebed gemeen met Openbaring 10 vers 6?

Het sleutelwoord is: een complete schepping die God aanbidt en looft. Alles wat in de hemel woont, op aarde, onder de aarde en in de zee.

Psalmen 148, een Hallelujah-psalm, is een oproep aan de hele schepping om God uitbundig te loven en te prijzen. Hallelujah betekent letterlijk: ‘Prijs de Heer’. De oproep geldt zowel de ‘dode dingen’ (bergen en heuveltoppen), als alles wat leeft. Dus van de kleinste onderkruiper tot de grootste oceaanbewoner.

In het visioen dat Johannes in Openbaring 10 verwoord, staat een engel met zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. Hij zwoer luidkeels, terwijl hij een kleine boekrol in zijn hand geopend heeft:

‘Zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is, en van de aarde met alles wat daarop is, en de zee met alles wat daarin is, tot in eeuwigheid leeft: het is de hoogste tijd.’

Hij zegt daarna dat het de hoogste tijd is dat Gods geheim werkelijkheid zal worden, zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd. Johannes is de profeet die in opdracht van de engel Gods geheim voor zijn totale schepping moet gaan ontsluiten. Dat is de essentie van het boek Openbaring.

Openbaring 1o vers 6

De Bijbeltekst in dit fragment is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, een uitgave van Jongbloed, Heerenveen © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

 

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.