Leesmenu 30 juni

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 30 juni.

Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 30 juni  – Dagtekst

Jechizkia viert het Paasfeest

Het Paasfeest wordt later gevierd

1-5 De regel was dat het Paasfeest in de eerste maand van het jaar gevierd moest worden. Maar dit jaar was dat niet gelukt. Dat kwam doordat de priesters zich niet op tijd voorbereid hadden op hun heilige taak. En doordat het volk niet op tijd naar Jeruzalem gekomen was.
Daarom overlegde koning Jechizkia met zijn hoge ambtenaren en met de leiders van de stad. Ze besloten om het Paasfeest in de tweede maand te vieren. Iedereen was het daarmee eens.

(…)

Iedereen is vrolijk

25 Iedereen in Jeruzalem was vrolijk: de mensen uit Juda, de mensen uit Israël, de priesters en de Levieten, de vreemdelingen in Juda, en de vreemdelingen die uit Israël gekomen waren. 26 Iedereen was heel blij. Want zoiets bijzonders was er lang niet meer gebeurd in Jeruzalem. De laatste keer was toen Salomo, de zoon van David, koning van Israël was.
27 Toen stonden de priesters op, en ze zegenden het volk. En God hoorde het gebed van het volk, in zijn heilige paleis in de hemel.

Morgengebed: 2 Kronieken 30:1-5 en 25-27

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Terug naar de basis

De vijfentwintigjarige Jechizkia (ook wel Hiskia genoemd) is een kleinzoon van koning Achaz. Hij weet wat hem te doen staat. Al in zijn eerste regeringsjaar maakt hij serieus werk van het herstel van de tempel en de eredienst aan de God van Israël. Hij wil hoe dan ook terug naar de basis.

Hij hoopt dat daarmee de Heer, zijn God,het lot van Jeruzalem en Juda ten goede zal keren. Onder de goddeloze koers van zijn vader Achaz’ was Gods oogappel een mikpunt van spot geworden. Hizkia verafschuwt zijn vaders daden, die de vernedering van Jeruzalem en Juda tot gevolg hebben gehad.

Hij herstelt niet alleen de eredienst, hij eist ook dat het hof en het volk Gods geboden naleven. Zijn volgende project is dan ook de Pesach viering. Hoewel de voorgeschreven eerste maand al gepasseerd is, heeft hij met zijn staf besloten dit feest alsnog te vieren in de maand daarop.

Hij besluit iets te doen, wat al heel lang niet meer is gebeurd.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 30 juni.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.