Leesmenu 30 maart – Stille Zaterdag

Introductie Stille Zaterdag

Stille Zaterdag – Paaszaterdag: de laatste dag vóór Pasen. Gisteren, op Goede Vrijdag is Jezus gekruisigd. Hij is nu van het kruis gehaald en zijn moeder Maria heeft hem met haar vrienden naar zijn laatste rustplaats gebracht. Het graf is afgesloten met een grote, zware steen. Hier rust hij nu en daarom en heet deze dag Stille Zaterdag. In de kerk is het ook stil: er zijn overdag geen diensten.

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 30 maart. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.

Het getijdengebed gaat op alle uren van de dag door.  Dit gebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 30 maart.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Nota bene: Met een (gratis) account  op www.debijbel.nl kun je ook andere vertalingen aanklikken, bijvoorbeeld de NBV21. Daarnaast heb je direct toegang tot allerlei achtergrondinformatie over bijbelse onderwerpen. 

Leesmenu 30 maart  – Dagtekst

Jezus wordt aan het kruis gehangen

32 Tegelijk met Jezus werden ook twee misdadigers weggebracht om gedood te worden. 33 Op een heuvel die de Schedel heet, hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Ook de misdadigers werden aan een kruis gehangen. Het kruis van Jezus stond tussen de twee andere kruisen in.

34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef de mensen die mij doden, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden de kleren van Jezus onder elkaar door erom te loten. 35 En het volk stond ernaar te kijken.

Middaggebed: Lucas 23:32-35

De tekst in deze uitgave is ontleend an: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Het lot van een vervloekte

Jezus wordt gekruisigd. Een afschuwelijk pijnlijke en vernederende dood die in de tijd van Jezus alleen voltrokken werd aan slaven die een misdaad hadden begaan, of aan opstandelingen. Een gekruisigde mens hangt tussen hemel en aarde; als een vervloekte. Dat wil zeggen dat hij zowel door mensen als door God wordt verstoten. Ook boven Jezus’ hoofd sluit zich de hemel. Hij heeft geen contact meer met zijn hemelse Vader.

Voor dit uur is Hij de avond voor zijn dood zo verschrikkelijk bang geweest. Want niemand anders dan Jezus heeft in die laatste uren van leven de werkelijke diepte van de hel doorgrond. Hij, de volmaakt goede en smetteloze Zoon van God, draagt – hangend aan dat kruis – in zijn eentje de totale schuldenlast van de wereld. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om haar te oordelen,maar om haar te redden. Om wie in hem gelooft, eeuwig leven te geven (Joh. 3:14-21).

Dat verklaart ook dat Jezus’ hart zelfs in zijn eenzaam lijden aan het kruis nog door ontferming wordt bewogen om het lot van de soldaten die hem dit aandoen. Hij bidt zijn Vader om vergeving voor hen.

©Elise G. Lengkeek
Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.