Leesmenu 30 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 30 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 30 oktober – Dagtekst

De dag van de Heer brengt redding

1 Dan stort ik mijn geest uit,
over ieder mens.
Jullie kinderen, zonen en dochters,
spreken namens mij,
krijgen dromen, visioenen,
jong en oud.
2 Ook over slaven en slavinnen
stort ik mijn geest uit.
3 Ik zal wonderen doen
aan de hemel en op aarde:
bloed en vuur en zuilen rook,
4 dan wordt de zon duister,
de maan rood als bloed,
dan breekt de dag van de Heer aan,
die grote, verschrikkelijke dag.
5 Maar wie een beroep doet op mij,
zal worden gered.
Want op de berg Sion vindt men een toevlucht,
in Jeruzalem redding.
Het zal gebeuren
zoals ik, de Heer, heb gezegd.’
En wie worden gered?
De Heer zal hen roepen.

Avondgebed: Joël 3:1-5

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996) © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap. en Katholieke Bijbelstichting.

Joëls profetie gaat in vervulling

‘Dan stort ik mijn geest uit over ieder mens’: de profetie die de profeet Joël uitspreekt in de dagtekst van dit hoofdstuk (Joël 3:1-5)l, haalt een van Jezus’ leerlingen aan op het moment dat de Joden overal vandaan zijn gekomen om samen het Pinksterfeest te vieren. Het is Petrus en het is zijn  eerste grote toespraak na Christus’ opstanding, nu hij apostel is geworden.  Je vindt die toespraak in Handelingen 2:17-21. precies heeft geleefd. Wat een geweldig nieuws!

Over Gods geduld en zijn oordeel

Maar dat is nog niet alles. Zowel de profeet Joël en de apostel Petrus wijzen met klem op het oordeel waarmee God nog wacht tot de tijd van zijn geduld met zijn tegenstanders op aarde voorbij is. De profetie over de grote oorlog waarbij heel de wereld zich zal keren tegen God en wie bij hem horen, staat beschreven in het Oude en Nieuwe Testament: in Ezechiël 38 en 39, in 2 Tessalonicenzen 2 en Openbaringen 16.

Zelfs in Genesis 11:1-9  en Psalm 2:1-3 wordt al gerept over een plaats waarin alle volken bijeen gebracht zullen worden.

De dag van de Heer brengt redding

Het oordeel is feitelijk begonnen met de 1e komst van Jezus Christus en wordt voltooid op de dag dat Hij terugkomt met zijn engelen, in goddelijke majesteit en glorie. Zo lang het nog niet zo ver is, verkondigen allen die het Goede Nieuws over de Verlosser van verloren mensen van harte geloven en praktiseren. Over de redding en uitkomst die alleen in Jezus Christus en door Jezus Christus is voor ieder die oprecht geloofd dat Hij de weg opent naar Gods hart en verzoening voor al onze zonden.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.