Leesmenu 30 september

 

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 30 september.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 30 september – Dagtekst

De wanhoop nabij

26 De ene ramp komt na de andere,
onheilsbericht volgt op onheilsbericht.
Vergeefs vragen ze de profeet om een visioen,
de priester kan hun geen aanwijzingen geven,
de leiders van het volk weten geen raad.
27 De koning is in rouw,
hij is de wanhoop nabij,
de mensen zijn van schrik verlamd,
zij leggen de handen in de schoot.
Voor hun wandaden laat ik hen boeten,
ik veroordeel hen met hun eigen vonnissen.
Dan zullen zij erkennen
dat ik de Heer ben.’

Morgengebed:  Ezechiël 7:26-27

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Israël krijgt wat het verlangt; een leven zonder God

Ezechiël zet de taak voort die de profeet Jeremia heeft opgepakt: het volk waarschuwen in opdracht van de Heer zijn God. Een ondankbare taak, want het gaat net als bij zijn voorganger Jeremia: de koning vraagt de profeet, de priester en de oudsten om raad, maar volgt  liever zijn eigen hart als de raad hem niet bevalt. Het Woord van God is voor het volk Israël het richtinggevende woord van de grote Leider. Maar nu ze volharden in hun ongehoorzaamheid, keert datzelfde Woord zich tegen hen.

Elk woord wat over het lot van  Israël en Juda is geprofeteerd, wordt bittere werkelijkheid.  Het volk krijgt eindelijk waar het zo naar verlangd heeft: een leven zonder God…

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.