Leesmenu 31 augustus

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 31 augustus.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 31 augustus – Dagtekst

Het evangelie: een machtig middel

16 Ik schaam mij niet voor het evangelie. Het is een machtig middel waarmee God iedereen redt die gelooft, allereerst de Joden, maar ook de niet-Joden. 17 Want het evangelie brengt aan het licht dat de mens in de ogen van God rechtvaardig is op grond van een steeds groeiend geloof, in overeenstemming met wat er geschreven staat: De rechtvaardige zal leven door het geloof.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Joden en niet-joden gelijk voor God?

Hoe leg je aan een gemeenschap van christenen die uit joden en niet-joden bestaat, uit welke plaats de wet nog heeft na Christus komst? Hoe  joden en niet-joden voor God gelijk zijn geworden? Hoe je in Gods ogen rechtvaardig bent geworden ondanks dat je een zondaar bent?  Hoe je gered wordt buiten de wet om? In een brief, dacht Paulus.

Bemoediging en onderwijs

Hij schreef een brief aan de christenen in Rome om hen te bemoedigen en ze te helpen  in hun verschillendheid toch de eenheid te blijven bewaren. Hij prijst om hun geloof en wil ze nu ook laten delen in wat , hij, Paulus, aan kennis en wijsheid heeft mogen ontvangen. Bovendien heeft hij hun steun nodig om zijn werkterrein naar Spanje uit te breiden.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.