Leesmenu 31 maart

 

Collecte (gebed) uit het getijdenboeken van het Kamper Agnietenconvent

Wij bidden U uit het diepst van het gemoed: O, almachtige God, wilt u door de verdiensten van al Uw heiligen onze harten altijd verlichten met het schijnsel van Uw genade. Opdat we daarmee de duisternis van de wereld mogen ontgaan en tot het land van de eeuwige helderheid mogen komen. Door onze Here Jezus Christus, Uw zoon, die met U leeft en regeert in eenheid met de heilige Geest: één God, eeuwig, zonder eind.

Amen.

Uit: Prof. dr. F. van der Pol en drs. M. Smit. ‘De susteren van het Sanct-Agnetenhuus – De geschiedenis, materiële cultuur en spiritualiteit van Kamper Agnietenconvent’ pag. 179. Kampen 1997

Selecteer hier uit welke Bijbel je wilt lezen:

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.