Leesmenu 31 mei

De zegen van de sabbat

 27. En Jezus besloot: ‘De sabbat is er voor de mens, de mens niet voor de sabbat. 28 De Mensenzoon is dus ook meester over de sabbat.’

Marcus 2 vers 27

Leesmenu 31 mei – De zegen van de sabbat

Het Hebreeuwse woord sjabbat is afgeleid van de stam lisjbot (rusten). Dat betekent ‘rust’. Als Jezus Christus met zijn leerlingen op sabbat onderweg is, plukken ze korenaren.Vermoedelijk hadden ze honger. Jezus staat het toe en de Farizeeërs zijn daar erg boos om. Sabbatschennis vinden ze dat.

Maar Jezus aaakt korte metten met de manier waarop de Farizeeërs met de wet omgaan. Ze staren zich blind op de letter van de wet, zonder te letten op de zegen die met Gods opdrachten verbonden is. Of het nu gaat om geboden of verboden: God heeft in zijn oneindige wijsheid ons welzijn en groei op het oog.

Voor wie vermoeid en belast is 

Die staan niet op zichzelf, maar zijn met Hem verbonden. Zo ook de rust van die Hij op de sabbat schenkt aan de mens die een timeout neemt van zijn werk. Van alles wat hem belast en bezwaard. In Matteüs 11 vers 28 nodigt Hij ieder die vermoeid en belast is uit, om rust te vinden bij Hem.

28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

Matteüs 11:28

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Veel mensen voelen zich moe en uitgeput. Opgejaagd omdat ze steeds meer moeten presteren in nog minder tijd. Loonslaven die met de rug tegen de muur staan. Als ze hun mond opentrekken, worden ze ontslagen. De woorden van Jezus nodigen uit om in alle eenvoud te komen schuilen. Zonder voorwaarden of plichtplegingen.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.