Leesmenu 31 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 31 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 31 oktober – Dagtekst

Israël zelf veroordeeld

6 Dit zegt de Heer:
‘Misdaad op misdaad
heeft Israël begaan.
Daarom kom ik niet terug van mijn besluit,
ik zal Israël straffen.
Ze hebben eerlijke mensen als slaaf verkocht,
omdat die hun schulden niet konden betalen;
ze hebben armen verkwanseld
zelfs vanwege een paar sandalen.
7 Ze lopen over de zwakken heen
en vertrappen de weerlozen.
Vader en zoon misbruiken dezelfde slavin
en maken zo mijn heilige naam te schande.
8 Ze nemen de armen hun kleren af als pand
en strekken zich erop uit bij de altaren;
in de heiligdommen drinken ze wijn
waarop ze onrechtmatig beslag hebben gelegd.

Morgengebed: Amos 2:6-8

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996) © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap. en Katholieke Bijbelstichting.

Amos moet Israël de wacht aan zeggen 

Amos, een veehouder uit Tekoa, een plaats 20 km ten zuiden van Jeruzalem, krijgt van de Heer opdracht te profeteren. Het is de tijd dat koning Uzzia aan de macht is  van Juda is en Jerobeam II koning van Israël.  Hij is in elk geval ouder dan de profeet Hosea, die jaren later door God geroepen wordt tot het ambt van profeet. De Heer is teleurgesteld in zijn volk, dat zich net zo gedraagt als de heidense buurvolken. Gods vonnis over zijn volk is daarom gelijk aan de volken die Israël belagen.

Sociaal onrecht ontwricht Israëls samenleving

Sociaal onrecht, bedorven maatschappelijke verhoudingen, misstanden in de eredienst: God heeft er zijn buik van vol en Amos moet dat het volk onomwonden duidelijk maken. Inclusief de gevolgen wanneer ze zich niet bekeren. Want die escape blijft altijd open: de weg terug naar God, naar zijn goede leefregels die zorgen voor harmonie en veiligheid in een samenleving.

Gods wetten hebben eeuwigheidswaarde

Het thema van sociale rechtvaardigheid, de plicht die rijken ten opzichte van armen hebben: thema’s die de apostel Jacobus in zijn brief (in het Nieuwe Testament) onder het stof vandaan te voorschijn haalt (hoofdstuk 2:6 en 5:1-6). Het gedrag van een gelovige die door Gods liefde is aangeraakt, is maatschappelijk gezien relevant. Dat gold dus niet alleen in de tijd dat Israël Gods exclusieve volk was, maar ook later toen het verlossingswerk van Jezus ook bekendgemaakt werd onder ‘de heidenen’.

Gods wetten hebben eeuwigheidswaarde: ze  helpen ons ook vandaag nog om elkaar levensruimte te geven en in liefdevolle zorg naar elkaar om te zien in nood.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.