Leesmenu 4 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 4 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu- scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgemootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 4 februari  – Dagtekst

De gave van rust en balans in een druk leven

8 Vier de sabbat, want dat is een bijzondere dag. 9 Zes dagen mogen jullie werken en bezig zijn met alles wat je moet doen. 10 Maar de zevende dag is een dag die voor mij bestemd is. Dan mag je niet werken. Ook je zoon, je dochter, je slaaf en je slavin mogen niet werken. Je dieren mogen niet voor je werken. En ook de vreemdelingen die in jullie steden wonen, mogen niet werken. 11 Ik heb in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat daar leeft. Maar ik rustte op de zevende dag. Daarom heb ik de zevende dag gezegend. Ik heb er een heilige dag van gemaakt.

Morgengebed: Exodus 20: 8-9

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Gods verschijning op de berg Sinaï

Het is een dag dat de berg Sinaï rookt. Het bliksemt en dondert verschrikkelijk en het volk is bang dat God uit is op wraak, vanwege hun eerdere gemopper en gezeur. Maar  Mozes stelt de Israëlieten gerust. Hij zegt dat God hen op de proef stelt. Die donder en bliksem en al die rook zijn ‘slechts’de zichtbare tekens van Gods aanwezigheid in het midden van Zijn volk Israël.

Richtlijnen voor een gezond en gezegend leven

Voor God is het moment aangebroken om Zijn verbond met de aartsvaders Abraham, Isaak en Jacob  een vervolg  te geven, hier, middenin de woestijn. Hij maakt zich nu rechtstreeks aan het volk bekend, door vanuit de wolk tot de Israëlieten te spreken. Hij legt ze Zijn regels op. Het gaat om een set van 10 richtlijnen voor hun dagelijks leven met Hem en met elkaar. Het zijn de geboden en verboden die horen bij  Zijn verbond met Zijn volk. Ze garanderen een gezond en gezegend leven voor  ze doet.

De gave van rust en balans in een druk leven

Vandaag staat  de schijnwerper op de vierde Regel van God.  Waarom? Omdat Hij daarin een eeuwig ritme voor rusten en werken schept, waarin ziel, geest en lichaam weer in balans kunnen komen. De bevrijding die God geeft, gaat immers veel dieper dan het beëindigen van de uitbuiting en slavernij van het volk Israël onder farao. Elke keer als de Wet wordt voorgelezen, toen maar ook nu bij elk morgengebed, herinnert God ons eraan dat wij niet langer slaven zullen zijn van ons werk.

Hij schept een heilig tijdsmoment voor al het  geschapen leven om op adem te komen: namelijk op de 7e dag. Dat getal 7 vertegenwoordigt goddelijke vervulling.

©Elise G. Lengkeek