Leesmenu 4 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 4 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 4 januari – Dagtekst

Noach en de grote overstroming

De mensen zijn slecht

5 De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Ze bedachten alleen maar slechte dingen. 6 Dat deed de Heer pijn. Hij kreeg er spijt van dat hij de mensen gemaakt had.
7 Hij dacht: Ik wil geen mensen meer op de aarde, en ook geen dieren op het land en geen vogels meer. Want ik heb er spijt van dat ik de mensen en de dieren gemaakt heb.
8 Maar de Heer vond dat er één mens was die wel goed leefde. Dat was Noach.

Avondgebed: Genesis 6:5-8

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap 

God besluit Zijn eerste schepping te vernietigen

Met het toenemen van het aantal mensen op aarde, neemt ook het onrecht en kwalijke praktijken, moord en doodslag kennelijk een enorme vlucht. De uitwerking van de zondeval openbaart zich in zijn volle omvang: er is inderdaad niemand die deze dodendans kan ontspringen. Toch merkt God op dat er onder de mensen een man is, genaamd Noach, die Hem dient met een zuiver hart.

Met deze man wil God een nieuw begin maken, nadat Hij de aarde heeft gezuiverd van ten hemel schreiend onrecht. Een grote vloed zal verder alles en iedereen doden.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter