Leesmenu 4 juli

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 4 juli

Herstel van het goede

11 Zij zongen lof- en dankliederen en beurtelings vielen zij in met de woorden: ‘Hij is goed, eeuwig duurt zijn liefde voor Israël.’ Het volk juichte uitbundig en bewees de Heer hulde, omdat de fundamenten van de tempel waren gelegd. 12 Onder de priesters, de levieten en de familiehoofden bevonden zich talrijke ouderen die de eerste tempel nog met eigen ogen hadden gezien. Zij stonden luid te huilen, nu zij de grondlegging van de nieuwe tempel meemaakten. Maar de meerderheid schreeuwde het uit van vreugde.

Morgengebed: Ezra 3 verzen 11-12

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, een uitgave van Jongbloed, Heerenveen © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

De draad opgepakt

Het boek Ezra pakt precies daar de draad op, waar de schrijver van 2 Kronieken hem heeft losgelaten: 70 jaar na de grote ballingschap. Cyrus, de koning van Perzië, krijgt van God zelf de opdracht om Zijn tempel in Jeruzalem te herbouwen.   En daarom moeten ook alle ballingen uit Israël naar huis. Ze moeten helpen.

Dat is niet niks voor de Joodse ballingen. Een reis van zo’n 900 tot 1000 kilometer maken én ineens hun dagelijks bestaan in Perzië opgeven. Sommigen waren inmiddels rijk geworden en hadden het prima ‘in den vreemde’. Naar het vroegere land terugkeren was voor velen dus bepaald niet  aantrekkelijk.

Verlangen van binnenuit

Maar Cyrus laat ze niet met lege handen vertrekken. Hij geeft opdracht  dat iedereen zijn buren uit Israël een royale hoeveelheid goud, zilver, goederen en vee mee moet geven. Dat herinnert aan de uittocht van het volk uit Egypte (Exodus 12 vers 35) naar het beloofde land, naar Kanaan.

Het verlangen naar God groeit ook van binnen uit. Een diep doorleefd heimwee naar Zijn goedheid en liefde. Naar Zijn heiligdom waar Zijn glorie en kracht aanwezig is. De zegen van het herstel van Gods band met zijn volk, wordt tastbaar, wordt werkelijkheid in de eredienst, tijdens de offerplechtigheden.

Die 1e keer na 70 jaar ervaren ze die intense vreugde opnieuw. Ze huilen, schreeuwen en zingen van geluk!

 

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

©Elise G.Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.