Leesmenu 4 juni

Houdt moed, Ik ben het

49 Toen zij Hem over de zee zagen gaan, meenden zij, dat het een spook was en zij schreeuwden luid. 50 Want allen zagen zij Hem en werden verbijsterd. Maar terstond sprak Hij met hen en zeide tot hen: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! 51 En Hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld, 52 want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun hart was verhard.

Markus 6 verzen 49-

Leesmenu 4 juni  – Houdt moed, Ik ben het.

De leerlingen van Jezus zijn vast vertrokken met de vissersboot van Petrus of Johannes. Hijzelf is op de berg achtergebleven om in stilte de dood van zijn neef Johannes de Doper te verwerken. Ze komen in grote problemen  vanwege een storm die opsteekt. Pas na middernacht komt Hij in actie en hoe.

De echo van Ik Ben

Natuurlijk krijgen ze schrik van hun leven als ze hem over de woeste golven naar hen toe zien komen. Wie heeft ooit iemand gezien die over het water loopt? Dit moét wel een geestesverschijning zijn! Maar Jezus maakt direct een eind aan de allesoverheersende angst en de gevaarlijke  situatie waarin zijn leerlingen zich bevinden.

‘Houdt moed, Ik ben het!’ In deze woorden klinkt de echo door van de Heer van de schepping door. Van de God van hemel en aarde die zich van oudsher aan zijn volk bekend heeft gemaakt als ‘Ik zal er zijn, ik ben bij je!’ (Exodus 23). Nu, morgen, altijd en overal. Hoe het ook stormt in je leven.

‘Ik zal er zijn tot aan de voltooiing van de wereld’, heeft Hij,  Heer van de schepping, ons in Matteus 28 beloofd.

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999

©Elise G.Lengkeek

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.