Leesmenu 4 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 4 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 4 november – Dagtekst

Het lot van de doden

13 Over het lot van de overledenen willen we u niet in het onzekere laten, broeders en zusters. Er is geen reden voor u om te treuren, zoals voor de rest van de mensen. Want die hebben geen hoop. 14 Maar wij geloven toch dat Jezus gestorven is en uit de dood opgestaan? Dan volgt daaruit dat God degenen die als christenen zijn gestorven, samen met Jezus bij zich zal halen.
15 We houden ons aan een woord van de Heer als we u zeggen: Wij die nog in leven blijven tot de komst van de Heer, hebben geen voorrang op de gestorvenen. 16 Want wanneer het teken wordt gegeven, de aartsengel zijn stem verheft en Gods bazuin klinkt, zal de Heer zelf afdalen uit de hemel. Eerst staan dan de gestorven christenen op; 17 daarna worden wij die nog in leven zijn, samen met de verrezenen weggevoerd op de wolken in de lucht om de Heer te ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. 18 Troost elkaar dus hiermee.

Avondgebed: 1 Tessalonicenzen 4:13-18

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 

Maar ook het lot van de levenden

De terugkomst van de Heer is een issue in de gemeente van Tessalonica.  Er is veel onrust over ontstaan in de gemeente, omdat sommigen dachten dat het morgen als zou gebeuren en ze – tot irritatie van anderen – hun werk neerlegden. Timoteüs legt daarom enkele vragen voor aan Paulus. Wat is nu precies de bedoeling? Hoe zal het gaan?

Paulus’antwoord over de dag van God en de terugkeer van Jezus, Heer en Koning van het heelal,  is verrassend gedetailleerd.  Wanneer hij aanbreekt weet niemand. Maar zowel Jezus zelf als Paulus benadrukken dat het ineens zo ver is. Dat die dag komt als niemand het verwacht. Zoals een dief onverwacht toeslaat  (1 Tess. 5:4)!

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.