Leesmenu 40 dagentijd – dag 12

 

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 12

Een nieuwe wil voor Augustinus?

God werkte bij Augustinus een nieuwe wil, namelijk de wil om Hem met hart en ziel te dienen. Maar de oude wil, die van het hier en nu wilde genieten, was daarmee niet direct uitgeschakeld. De oude wil verzette zich tegen de nieuwe wil. De beide ‘willen’ raakten met elkaar in een ernstig conflict. Augustinus vertrouwt het zijn lezer eerlijk toe, hij verbloemt niet hoe dit allemaal in zijn werk ging.

De nieuwe wil versus de oude wil

De nieuwe wil evenwel,
die in mij begon te werken,
om U, omwille van Uzelf te dienen
en te mogen genieten, U, die mijn God bent,
U, die de enige genieting bent die niet wankelt,
[deze nieuwe wil dus] was nog niet geschikt,
ja nog [helemaal] ongeschikt om de oude wil te doden.
Zo streden twee willen in mij, de ene oud, de andere nieuw.

Augustinus, Confessiones, Boek VIII,v, 10-12.,

Lezen: Galaten 5

© M.A. van Willigen