Leesmenu 40 dagentijd – dag 18

 

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 18

Het Leesmenu 27 februari zet onder andere Lucas 10:1-7 in de schijnwerper: .

 Verlangen naar de vrede van God en Jezus Christus

Basilius de Grote (330-349) uit Caesarea in Cappadocië, behoort tot de Griekse kerkvaders. Aan hem toegeschreven wordt ook de Liturgie, een uitgebreide collectie gebeden, die allen bedoeld zijn om te worden uitgesproken in de eredienst. Uit deze liturgie zijn hier een aantal gebeden weergegeven.

Heere, schenk aan ons allen Uw vrede

Laten wij opnieuw in gebed naderen [tot U],
Die een almachtige en barmhartige God bent,
[tot U] Die de Vader van [onze] Heere bent,
van Hem Die God is,
van Hem Die ook onze Verlosser is,
van Jezus Christus, [Uw geliefde Zoon],
bij Wie wij U dringend smeken en bidden,
o Liefhebber van de mensen, o goede Heere,

Denk toch, o Heere, aan de vrede
van Uw heilige, enige,
algemene en apostolische Kerk. [Amen.]

N.a.v. Basilius, Oratio pro pace uit: de Liturgia
Sancti Basilii Alexandrina ex codice Graeco-Arabico

Lezen: Lucas 10:1-7

© M.A. van Willigen