Leesmenu 40 dagentijd – dag 6

40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk

Het project 40 dagen bidden met Augustinus in de Vroege Kerk is onderverdeeld in 40 dagen en start op 10 februari 2016 (aswoensdag) met Dag 1 en eindigt op zaterdag 26 maart 2016 met Dag 40. Let wel: de zondagen worden niet meegerekend in de 40 dagentijd.

40-dagentijd of lijdenstijd

De veertigdagentijd (ook wel lijdenstijd genoemd) start 6 weken voor Pasen. Het getal 40 staat in de Bijbel symbool voor een tijd van verwachting en voorbereiding. De 40 dagentijd nodigt je uit om je te verdiepen het lijden en sterven van Jezus Christus. En om met een aandachtig hart toe te leven naar het moment dat Hij opstaat  op Paasmorgen.

Ga de komende veertig dagen mee op pad met kerkvader Augustinus en enkele andere belangrijke kerkvaders in de Vroege Kerk.. Met hun spiritualiteit en wijsheid helpen ze je om de 40-dagentijd in jouw persoonlijk getijdengebed vorm te geven en te verdiepen.

De teksten in het leesmenu voor de 40 dagentijd zijn ontleend aan: “Bidden met Augusitinus in de Vroege Kerk, M.A. van Willigen © 2012 Heerenveen. en met toestemming van de auteur overgenomen. 

Wie is Augustinus? 

Aurelius Augustinus (354-430) wordt geboren in Tagaste (in het huidige Algarije gelegen). Hij gaat retoriek studeren in Carthago en ontpopt zich tot een intelligent en begaafd spreker en denker. Tot aan zijn bekering tot het christelijk geloof leidt hij een groots en meeslepend leven. Samen met de vrouw met wie hij ongehuwd samen woont, heeft hij  op 18 jarige leeftijd zelfs een zoon, Adeodatus. Meer weten over Kerkvader Augustinus.

©Elise G. Lengkeek

Leesmenu 40 dagentijd – dag 6

Het Leesmenu 15 februari zet Psalmen 77 in de schijnwerper: .

Over het tijdelijke van deze wereld

Augustinus’ vriend Alypius laat zich in deze periode meeslepen door de circusspelen in Carthago. Augustinus maakt zich ongerust, maar kan zijn vriend er niet van afhouden. Augustinus merkt echter dat God Alypius niet vergeet en hemzelf als middel wil gebruiken. Tijdens een lectuurles laat Augustinus zich namelijk bijtend scherp uit over de circusspelen, zonder direct aan Alypius te denken, die er wel bij zit. Augustinus merkt daarna dat Alypius door God op andere gedachten is gebracht, waardoor hij de circusspelen niet meer bezoekt.

Heere, Uw doen is wonderlijk

U, Heere, Die het roer hanteert
over alles wat U geschapen heeft
[Uw doen in alles, ook met Uw knechten,
is wonderlijk]! Want U had hem niet vergeten,
die later te midden van [Uw gelovige] kinderen
een dienaar van Uw sacrament zou zijn.

Want opdat zijn veranderde gezindheid
openlijk aan U zou worden toegeschreven,
hebt U die verandering bij hem gewerkt,
door mij als een middel te gebruiken
zonder dat ik dat wist. [Ik dank U hiervoor,
o Heere God, voor Uw grote trouw.

Amen.]

n.a.v. Augustinus, Confessiones VI,vii,12.

Lezen: Psalm 77

© M.A. van Willigen