Leesmenu 27 maart – Schortelwoensdag

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 27 maart.

Vandaag is het Schortelwoensdag of Schorselwoensdag: de woensdag voor Pasen. Deze dag wordt zo genoemd omdat het klokgelui wordt opgeschort tot en met Stille Zaterdag.

Op Schortelwoensdag, ook wel Heilige WoensdagGrote Woensdag of Verraadsdag genoemd, vindt een belangrijke gebeurtenis plaats in de Goede Week. Op deze dag besloot het Sanhedrin om Jezus uit de weg te ruimen, nog voor het Pesachfeest. Een cruciaal moment in de aanloop naar het Laatste Avondmaal en de gebeurtenissen die zouden volgen.

De Goede Week is een periode in het christendom waarin de gebeurtenissen rondom het lijden, sterven en verrijzen van Jezus worden herdacht. Het zijn de laatste zeven dagen van de grote vastentijd en omvat onder andere Witte Donderdag en Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Ze vormen de opmaat naar het belangrijkste liturgische feest dat de Kerk jaarlijks viert: de opstanding van Christus op Paasmorgen. Het Paasfeest is wezenlijk van een hogere orde dan het Kerstfeest – de viering van de geboorte van Christus/ Des te wonderlijker is het dat in het Westen Kerst doorgaans veel uitbundiger wordt gevierd dan Pasen.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Nota bene: Met een (gratis) account  op www.debijbel.nl kun je ook andere vertalingen aanklikken, bijvoorbeeld de NBV21. Daarnaast heb je direct toegang tot allerlei achtergrondinformatie over bijbelse onderwerpen. 

Leesmenu 27 maart  – Schortelwoensdag – Dagtekst

Kajafas wil dat Jezus gedood wordt

49 Kajafas was dat jaar hogepriester. Hij zei tegen de andere leiders: ‘Jullie begrijpen er helemaal niets van! 50 Bedenk toch wat voor jullie het beste is! Het is beter dat één mens sterft voor het volk, dan dat het hele volk vernietigd wordt!’

51 Die woorden van Kajafas kwamen niet van hemzelf. God liet de hogepriester spreken als een profeet. Want zo voorspelde Kajafas dat Jezus zou sterven voor het volk. 52 En niet alleen voor het Joodse volk, maar voor al Gods kinderen op de hele wereld. Want door de dood van Jezus zouden zij samen één volk worden.

53 Vanaf die dag maakten de leiders plannen om Jezus te doden. 54Daarom reisde Jezus niet langer rond in Judea. Hij vertrok naar een stad die Efraïm heette, dicht bij de woestijn. Daar bleef hij met zijn leerlingen.

De leiders willen Jezus gevangennemen

55 Het was kort voor het Joodse Paasfeest. Veel mensen van buiten Judea kwamen naar Jeruzalem, om zich op het feest voor te bereiden.

56 De mensen waren op zoek naar Jezus. In de tempel spraken ze daarover met elkaar: ‘Wat denk je, zou Jezus nog naar Jeruzalem komen voor het feest?’

57 De priesters en de farizeeën hadden de mensen dit bevel gegeven: ‘Als iemand weet waar Jezus is, moet hij dat tegen ons zeggen.’ Want ze wilden Jezus gevangennemen.

Middaggebed: Johannes 11:49-57

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

Jezus moet dood

De leiders van het volk worden steeds nerveuzer. Tot nu heeft Jezus succes op succes geboekt: hij heeft meer volgelingen weten te verwerven met zijn preken en met zijn wonderen dan de geestelijke elite lief is. Weliswaar zijn er ook veel mensen afgehaakt nadat hij op een dag verkondigd heeft dat Hij ‘het brood uit de hemel is’, maar wat ze nú hebben gehoord van enkele ooggetuigen,  baart hun grote zorgen. Hij heeft een goede vriend van hem, een zekere Lazarus uit Bethanië, uit de dood opgewekt. Lazarus was ernstig ziek en inmiddels al vier dagen geleden begraven. Voor Jezus bleek dat geen enkele belemmering om opdracht te geven het graf te openen en Lazarus, de dode Lazarus, te gebieden om naar buiten te komen.

Nu zijn er zoveel mensen in die Jezus van Nazareth gaan geloven, dat ze het ergste vrezen voor hun eigen positie. Wat als het volk massaal besluit om hem tot koning te kronen? Ze zien in hem een de beloofde messias die hen eindelijk van die vervloekte Romeinen gaat verlossen.

Profetische woorden

Het is de hoge priester Kajafas die – zonder dat hij het zelf in de gaten heeft – profetische woorden spreekt.  Jezus moet dood. Dat is de enige optie. Als hij zijn gang kan blijven gaan, sleurt hij namelijk het hele volk mee in de afgrond die zich opent, wanneer er een heilige oorlog wordt ontketend tegen de Romeinen. Er is geen enkel zicht op dat ze zo’n oorlog ooit zouden kunnen winnen. Tot nu toe is het geen enkele groepering gelukt om de Romeinen te onttronen. Bovendien – en dat is voor de geestelijke elite nog veel belangrijker – zijzelf komen komen in gevaar als de strijd onder het bewind van die Jezus escaleert. Nu hebben ze nog bevoorrechte posities en privileges, en die willen ze koste wat kost behouden. Zo kunnen ze in luxe en vrijheid genieten van het goede leven.

Jezus van Nazareth is een gevaarlijke charlatan. Het lot is over hem besloten: hij moet dood. Hij brengt de mensen alleen maar op slechte ideeën met zijn zogenaamde ‘koninkrijk der hemelen….’ Was er nu maar iemand die bereid zou zijn om hem te verraden…

©Elise G. Lengkeek
Tweet

Wist je dat….

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.