Leesmenu 5 april

Psalmen 25 vers 5

Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die  mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.

De Bijbeltekst in dit citaat is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, een uitgave van Jongbloed, Heerenveen © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Selecteer hier uit welke Bijbel je wilt lezen:

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.