Leesmenu 5 december

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 5 december

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 5 december – Dagtekst

 Gods zegen vermenigvuldigd

23 Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de HEER dienen. 24 Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. 25 Want de HEER van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden: ‘Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië, werk van mijn handen, en Israël, mijn bezit.’

Morgengebed: Jesaja 19:23-25

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Andere tijden

Jesaja richt in opdracht van God de telescoop op andere tijden die zullen aanbreken, nadat God zijn volk heeft gestraft voor zijn ontrouw. Dat geldt ook voor de volken die het oordeel van God hebben uitgevoerd, maar die zich ook in arrogante zelfoverschatting hun boekje te buiten zijn gegaan. Uiteindelijk zullen de volken mogen delen in de belofte die God aan Abraham deed in Genesis 12 verzen 2-3: ‘Een bron van zegen zul je zijn. Wie jou zullen zegenen zullen zelf gezegend worden.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter