Leesmenu 5 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 5 februari.

Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu- scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgemootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 5 februari  – Dagtekst

Zorg voor arme mensen

20 De Heer gaf ook de volgende regels: ‘Jullie mogen een vreemdeling niet onderdrukken of slecht behandelen. Want jullie zijn zelf ook vreemdelingen geweest, toen jullie in Egypte waren. 21 Weduwen mag je niet slecht behandelen, en ook kinderen zonder vader niet. 22 Als je dat toch doet en als ze mij dan om hulp vragen, zal ik naar hen luisteren. 23 Dan zal ik kwaad worden en jullie doden. Dan hebben jullie eigen vrouwen geen man meer. En dan hebben jullie eigen kinderen geen vader meer.
24 Als je geld leent aan een Israëliet die arm is, mag je er niet aan verdienen. Je mag geen rente vragen. 25 Stel dat die arme zijn jas aan jou geeft als bewijs dat hij het geleende geld zal terugbetalen. Dan moet je zijn jas nog dezelfde dag teruggeven. 26 Want hij heeft zijn jas nodig om onder te slapen. Hij heeft niets anders dat hij als deken kan gebruiken. Als hij mij om hulp vraagt, zal ik naar hem luisteren. Want ik ben een God die medelijden heeft met mensen.

Morgengebed: Exodus 22:20-24

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Op weg naar een participatiesamenleving

De essentie van Gods 10 Regels is: heb de ander lief, zoals je zelf ook bejegend wilt worden. Het volk Israël krijgt voor het eerst in hun samenleving te maken met een Wet die hen van bovenaf is opgelegd. Natuurlijk rijzen er op dat moment allerlei praktische vragen. Hoe moet je handelen als er dit of dat gebeurt? God besteed uitvoerig zorg aan het fine-tunen van de wet- en regelgeving voor het soort samenleving die we vandaag ‘participatiesamenleving’ noemen: omzien naar elkaar.

God vraagt aandacht voor armen

Veel aandacht besteed God aan de misdeelden.  Mensen die er alleen voor staan. Die ziek zijn en niet in hun dagelijks onderhoud kunnen voorzien. Weduwen, wezen, mensen die door calamiteiten alles zijn kwijtgeraakt, buitenlanders die voor korte of langere tijd bij het volk Israël wonen. God wil  niet dat ook maar een van hen door armoede aan lager wal raakt. Hij waarschuwt het volk dat Hij er werk van zal maken, als mensen hun zorgplicht voor armen verzaken. Hij is een God van medelijden.

©Elise G. Lengkeek