Leesmenu 5 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 5 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 5 januari – Dagtekst

Noach moet aan boord gaan

1 Toen zei de Heer tegen Noach: ‘Ik heb gezien dat jij eerlijk en goed bent. Jij als enige van alle mensen die nu op aarde leven. Daarom moet jij met je hele gezin aan boord van de boot gaan. 2 Neem ook dieren mee. Zeven paar van alle reine dieren, steeds een mannetje en een vrouwtje. En één paar van alle onreine dieren, ook een mannetje en een vrouwtje. 3 Je moet ook zeven paar van alle vogels meenemen, mannetjes en vrouwtjes. Dan kunnen ze weer jongen krijgen en dan komen er weer veel vogels op de aarde.
4 Over zeven dagen zal ik het laten regenen. Dan blijft het veertig dagen en veertig nachten regenen. Dan zal ik alles op aarde vernietigen. Alles wat er bestaat, alles wat ik gemaakt heb.’
5 Noach deed alles precies zoals de Heer gezegd had.

Morgengebed: Genesis 7 :1-5

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap 

Noach gered door zijn geloof

Wat zal Noach zijn uitgelachen in de maanden dat hij en zijn zonen bezig waren met het bouwen van de ark, waarvoor God hem het bouwplan had gegeven. Bouwen aan een wereld die niets van doen heeft met de werkelijkheid waarin hij en zijn familie leefden te midden van mensen die God verachten. De zon schijnt, de vogels fluiten en Noach vordert dag na dag met de bouw van zijn ark. Met precies zoveel dierenverblijven als God had voorgeschreven. Maar in de verste verte geen water te bekennen!

De symbolische duiding van het getal 40

Noach luistert niet naar de boze tongen die hem voor gek verklaren. Hij sluit zich op bevel van God zelfs op. Met zijn familie en de dieren die God heeft geroepen. En dan is het ineens zo ver: het gaat regenen. Niet een beetje maar heel hard. 40 dagen en 40 nachten.  Een symbolische periode die in de Bijbel vaak terugkeert. Wikipedia geeft er de volgende bondige samenvatting van:

In de godsdienst
In de joodse, christelijke en islamitische traditie heeft veertig een speciale betekenis. In de Bijbel komt het getal veertig veelvuldig voor; veertig heeft betrekking op voorbereiding en verwachting. Maar ook op vasten en boetedoening, of zuivering (“quarantaine”). De zondvloed duurde veertig dagen en nachten (Genesis 7:12) en Noach wachtte 40 dagen voordat hij de ark opende (Genesis 8:6). Mozes verbleef veertig dagen en nachten op de Sinaïberg om er de Tien geboden te ontvangen. De Israëlieten trokken veertig jaar onder leiding van Mozes door de Sinaïwoestijn. Goliath daagde de Israëlieten veertig dagen lang uit voordat David hem ging bevechten (1 Samuël 17:16). Elia ging door de kracht van de spijs die de engel hem gaf 40 dagen en nachten tot aan de berg Gods, Horeb (1 Koningen 19). Jona preekte in Ninive dat de stad over veertig dagen verwoest zou worden (Jona 3:4). Na zijn doop vastte Jezus veertig dagen in de woestijn en werd toen verzocht door de duivel daarna begon Zijn prediking met de Bergrede (Matteüs 4:2) (de hiervan afgeleide vastentijd betreft de periode voorafgaande aan het Paasfeest) Na zijn opstanding verscheen Jezus veertig dagen aan zijn discipelen alvorens naar de hemel op te varen (Handelingen 1:3). De periode van het paasfeest tot Hemelvaartsdag duurt daarom veertig dagen.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter