Leesmenu 5 mei

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 5 mei.

Nog steeds is 5 mei  de dag waarop we dankbaar stil bij onze vrijheid. Nog steeds vrij van oorlog en onderdrukking na de Tweede Wereldoorlog!

Stilstaan bij vrijheid

Een van Augustinus‘ beroemde uitspraken over vrijheid: ’God dienen is vrijheid’ is ook een belangrijke zin uit het Middaggebed voor vrede: “Ú dienen opent voor ons de weg naar ware vrijheid.’

Wat is vrijheid?

Vrijheid is een thema dat bijbelschrijvers, filosofen, dichters, theologen, politicologen en de grote denkers van alle tijden heeft beziggehouden. Het begrip ‘vrijheid’ is door alle eeuwen heen verweven geraakt met maatschappelijke opvattingen, interpretaties en met de heersende moraal. En hoe in verschillende culturen en religies daarmee omgegaan werd en wordt.

De vraag blijft actueel: wat is vrijheid? Is het meer dan kunnen doen en laten wat je wilt?

Waar zoek je het (in)?

Velen zochten en zoeken het doel van onze vrijheid in zaken als het nastreven van rechtvaardigheid voor iedereen. En in het hebben van goede, liefdevolle relaties met liefst zo veel mogelijk mensen. Maar de coronapandemie en de daarmee verbonden crisis heeft ons ook de ogen geopend voor het feit dat begrip ‘vrijheid’ nooit losgezien kan worden van het begrip ‘verantwoordelijkheid’. Je verantwoordelijk weten voor elkaar. Hoe individualistisch onze samenleving zich ook heeft ontwikkeld: we kunnen niet zonder elkaar. We zijn voor een leven in welvaart en rechtvaardigheid voor iedereen hoe dan ook op elkaar aangewezen!
 
De christelijke traditie volgt Christus’ uitleg over wat ware vrijheid is. Volgens hem is de essentie van vrijheid  een onverdeelde gerichtheid op God en zijn wil en wet. Dat klinkt mooi, maar deze visie trekt ons volledig uit onze comfortzone van laksheid en zelfzucht.

Bevrijdingsdag 5 mei nodigt ons elk jaar uit om bewust stil te staan bij  de betekenis van vrijheid. Ook  in leesmenu 5 mei.

NOTA BENE: De Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 5 mei  – Dagtekst

De duivel wordt verslagen

7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal God de duivel vrijlaten uit zijn gevangenis. 8 De duivel zal dan naar de vier hoeken van de aarde gaan. Hij zal de volken die daar wonen, verleiden om oorlog te voeren tegen God. Die volken worden ook wel Gog en Magog genoemd. Ze zijn met net zo veel mensen als er zand is bij de zee. 9 Van alle kanten zullen ze bij elkaar komen voor de strijd. Ze zullen het kamp van Gods volk en de stad die hij liefheeft, omsingelen. Maar het zal vuur regenen uit de hemel, en dat zal hen vernietigen.
10 Dan zal de duivel die hen verleidde, in de zee van vuur en giftig gas gegooid worden. En daar zal hij samen met het beest en de valse profeet voor eeuwig lijden.

Nachtgebed: Openbaring 20:7-10

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Meditatie

De duivel aan de ketting?

Het twintigste hoofdstuk van het boek Openbaring grijpt terug naar een eerdere periode in de geschiedenis: de tijd dat Satan door de aartsengel Michaël met kettingen vastgebonden werd.

Dit beeld doet een beetje denken aan de spookverschijning die de vrek Ebenezer Scrooge opschrikt uit zijn slaap. Het blijkt een alter ego te zijn van deze steenrijke, onbarmhartige gierigaard uit ‘A Cristmas Caroll’ van Charles Dickens. Dit personage doemt op uit de hel en zich vertoont als een gekwelde geest, gevangen in ketenen die onvoorstelbaar zwaar zijn.

Er is best veel verwarring over hoe dit hoofdstuk uitgelegd moet worden. Voor verdere studie daarover verwijs ik graag naar de literatuurlijst. Maar de boodschap blijft vooralsnog eenvoudig: door zijn dood heeft Jezus Gods machtigste tegenstander verslagen voorbij ons begrip van tijd en ruimte, om ons voorgoed in vrijheid te stellen.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 5 mei.

©Elise G. Lengkeek

Wist je dat….

..

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.