Leesmenu 5 mei

Stilstaan bij bevrijding

Leesmenu 5 mei: de dag waarop we jaarlijks dankbaar stil bij onze vrijheid. We zijn immers al tientallen jaren vrij van oorlog en onderdrukking na de Tweede Wereldoorlog!

Een van Augustinus‘ beroemde uitspraken over vrijheid is :’God dienen is vrijheid.’
Vrijheid is een thema dat Bijbelschrijvers, filosofen, dichters, theologen, politicologen en de grote denkers van alle tijden heeft beziggehouden.

Wat is vrijheid?

Maar wie is in staat om klip en klaar uit te leggen wat vrijheid precies is? Het begrip ‘vrijheid’ is immers verweven met opvattingen door de tijd heen en met de heersende moraal. En hoe in verschillende culturen en religies daarmee omgegaan werd en wordt.

Stel: je beschikt over de vrijheid om te gaan en te staan waar je wil. Je zit niet gevangen en je bent niemands slaaf. Betekent dat dan automatisch dat je ook vrij bent te doen en te laten wat je diep in je hart het liefst zou willen?

Tussen die twee werkelijkheden blijkt nogal wat spanning te zitten.

Verliefd op het voortvluchtige?

Kerkvader  Augustinus schreef niet voor niets in zijn Belijdenissen de volgende woorden:

‘(…) verliefd op mijn eigen wegen en niet op de uwe, verliefd op de vrijheid van een voortvluchtige.’

Aurelius Augustinus, ‘Belijdenissen’, Boek III, hoofdstuk 3, vers 5.

Wie zijn wil uit vrije wil op het verkeerde richt, zou daarbij zijn vrijheid kunnen verspelen, was zijn overtuiging.Want het gaat niet alleen om vrijheid in sociale of politieke zin, maar om iets dat nog dieper gaat: zo’n mens kan in zichzelf verdeeld raken.

Die komt in de staat van de ‘vrijheid als voortvluchtige’. Je kunt immers formeel vrij zijn om iets anders te willen dan wat je moet doen of hoort te doen.

Maar wanneer je je materiële vrijheid verliest, kun je niet meer doen wat je het liefste zou willen.
Om het even of je achter slot en grendel zit, of ‘gevangen’ bent in werkdruk, ziekmakende relaties of verslavingen.

Wie of wat maakt je vrij om vrij te zijn?

De christelijke traditie volgt Christus’ uitleg in de Bijbel over wat ware vrijheid is. Het doel van vrijheid is een onverdeelde gerichtheid op God en zijn wil en wet. Dat trekt ons volledig uit onze comfortzone van laksheid en zelfzucht.

In het morgengebed lezen we daarom ook uit Galaten 5 verzen 13 – 26. Jezus Christus maakt ons vrij van onze verslaving aan een leven in zonde.

Andere denkers zochten en zoeken het doel van onze vrijheid meer in zaken als het nastreven van rechtvaardigheid voor iedereen. En het hebben van goede, liefdevolle relaties met liefst zo veel mogelijk mensen.

©Elise G. Lengkeek

Dit fragment is ontleend aan Aurelius Augustinus,’Belijdenissen’,(vert. Gerard Wijdeveld) pag. 66, Boek III, hoofdstuk 3, vers 5. Amsterdam 2012

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.