Leesmenu 5 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 5 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 5 november – Dagtekst

Bereid u voor op de komst van de Heer

1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het precieze tijdstip waarop de dag van de Heer zal komen. 2 U weet zelf maar al te goed dat die dag komt als een dief in de nacht. 3 Wanneer de mensen zeggen: ‘Alles is rustig en veilig,’ juist dan overvalt hun plotseling de ondergang, zoals de weeën een zwangere vrouw, en is er voor hen geen ontkomen meer aan. 4 Maar u, broeders en zusters, leeft niet in het donker, zodat die dag u zou overvallen als een dief. 5 Want u behoort allen tot het licht van de dag. We hebben niets van doen met het duister van de nacht. 6 We moeten dan ook niet slapen zoals de rest van de mensen, maar waken en nuchter blijven. 7 Want wie slaapt doet dat ’s nachts, en wie zich bedrinkt evenzo. 8 Maar laten wij, die behoren tot de dag, nuchter zijn. We moeten ons met het geloof en de liefde uitrusten als met een pantser, en met de hoop op redding als met een helm. 9 We zijn door God niet bestemd om veroordeeld te worden, maar om deel te krijgen aan de redding dankzij onze Heer Jezus Christus. 10 Hij is voor ons gestorven, opdat wij samen met hem zullen leven, ongeacht of we nog in deze wereld verkeren of al gestorven zijn. 11Blijf elkaar hiermee troosten en steunen, zoals u trouwens ook al doet.

Avondgebed: 1 Tessalonicenzen 5:1-11

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 

Geloof, hoop en liefde verlichten je hart

Paulus sluit zijn brief aan de Tessalonicenzen met een bemoedigend en troostend woord. Hij benadrukt dat iedereen die de terugkomst van de Heer met een gelovig hart verwacht, in het licht leeft. Voor wie zo leeft, zal er geen angst en paniek zijn als de grote dag van God aanbreekt,. De dag waarop Jezus, Zijn Zoon, in majesteit en glans verschijnt met al zijn engelen bij zich om zijn geliefden op te halen en de wereld te oordelen.

Hoe is het met je hart, vraagt Paulus eigenlijk.  Waarmee houdt je het warm en levend?  Laat het verlicht en verwarmd worden door geloof, hoop en liefde, is zijn bede!

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.