Leesmenu 5 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 5 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 5 oktober – Dagtekst

Wie het laatst lacht…

33 God, de Heer, zei tegen mij: ‘Mensenkind, de Ammonieten drijven de spot met Israël. Kondig daarom het volgende aan:
Er is een zwaard getrokken,
een zwaard om te doden,
gescherpt om te vernietigen,
geslepen om te flitsen als de bliksem.
34 Het zwaard hangt die ontaarde, misdadige waarzeggers van jullie boven het hoofd. Hun visioenen zijn bedrog, hun voorspellingen leugens. De dag nadert waarop hun misdaden worden bestraft.
35 Steek je zwaard weer in de schede. Daar waar je geschapen bent, in het land waar je vandaan komt, zal ik mijn vonnis over je vellen. 36 Ik laat mijn woede de vrije loop; die treft je als een laaiend vuur. Ik zal je uitleveren aan barbaren, aan smeden die je zullen vernietigen. 37 Een prooi van het vuur word je en in het hele land zal jullie bloed stromen. De herinnering aan jullie wordt uitgewist. Ik, de Heer, heb het gezegd.’

Avondgebed:Ezechiël 21:33-37

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Wie kan ontsnappen aan Gods oordeel?

Ezechiëls generatie gaat Gods oordeel over de ontrouw en goddeloosheid van het volk Israel in alle hevigheid meemaken. Keer op keer moet Ezechiël erop uit om het volk de wacht aan te zeggen. Hij krijgt opdracht om rouw- en klaagliederen te zingen (Ezechiël 19 en 20)die gaan over de ellendige toestand waarin zich Gods geliefde volk bevindt. Maar hij mag ook Gods ongehoorzame volk steeds weer op de ontsnappingskier wijzen voor wie zich bekeert. God blijft niet altijd boos.

God duld geen spot met zijn vol Israël 

Er ligt immers een plan klaar voor de redding van zijn volk. Voor de hele wereld. Van de Israëlieten zal uiteindelijk na het oordeel een restant van gelovigen overblijven dat zal terugkeren uit ballingschap. Het is de tronk waaruit een nieuwe loot tevoorschijn zal komen op Gods tijd: Jezus Christus de Messias, die verzoening zal bewerken voor ieder die in Hem gelooft.Volken (zoals de Ammonieten) die zijn volk Israël zullen uitlachen, oordeelt Hij daarom des te strenger.

Ongeveer een jaar na zijn indrukwekkende roeping als profeet te midden van zijn volksgenoten,  krijgt Ezechiël opnieuw visioenen. God maakt hem in symbolische beeldtaal bekend hoe hij Israel zal gaan straffen. God duldt niet langer de welig tierende afgodendienst van zijn volk en de eindeloze beledigingen aan Zijn adres. Vooral de politieke en godsdienstige leiders van het volk blinken daarin uit. Ze minachten de rechten van hun volksgenoten en sleuren het volk mee in hun hoogmoed én in hun ondergang.

Als God zich terugtrekt, breekt de hel pas echt los. Ezechiël krijgt het allemaal te zien. In nieuwe beelden, maar ook in de herhaling van het 1e visioen.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.