Leesmenu 5 september

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor vandaag vind je in Leesmenu 5 september

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 5 september – Dagtekst

Niets kan ons scheiden van Gods liefde

31 Wat valt er nog te zeggen? Als God vóór ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32 Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, maar hem uitgeleverd om ons te redden. Als hij zelfs zijn Zoon heeft gegeven, zal hij ons al het andere dan ook niet geven? 33 God heeft ons uitgekozen; wie zal ons dan beschuldigen? God verklaart ons onschuldig; 34 wie zal ons dan veroordelen? Christus is gestorven, meer nog, hij is opgewekt uit de dood en zit nu aan de rechterhand van God. Hij pleit voor ons. 35 Wie kan ons scheiden van Christus, die ons liefheeft? Leed of ellende, vervolging, honger of armoede, levensgevaar of de dood? 36 Het is zoals de Schrift zegt:
Om onze trouw aan u
zijn we voortdurend in levensgevaar;
we worden behandeld als slachtvee.
37 Maar dat alles komen we zegevierend te boven, dankzij hem die ons liefheeft. 38 Ik ben er zeker van dat niets ons van God kan scheiden: dood of leven, engelen of bovenaardse krachten, heden of toekomst, 39 machten boven of beneden ons, niets in de hele schepping kan ons scheiden van God, die ons liefheeft in Christus Jezus onze Heer.

Avondgebed: Romeinen 8:31-37

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). 1996 ©Nederlands Bijbelgenootschap en Katholieke Bijbelstichting

Christenen bestempeld als slachtschapen

Paulus’brief biedt met hoofdstuk 8 troost aan de christenen in Rome die voortdurend in angst en spanning leven. Keizer Nero vervolgt hen vanwege hun geloof in Christus. Omdat ze voor hem een bedreiging vormen voor zijn macht en goddelijke status, behandelt hij ze als slachtschapen.

Niets kan ons scheiden van Gods liefde

Er is hoop, juist in deze situatie van lijden, schrijft Paulus aan hen. Ze hoeven voor of niemand bang te zijn, want niets kan hij die gelooft in God scheiden van de liefde van Jezus Christus, die samen met de heilige Geest voor zijn behoud en verzoening pleit bij God.

Zonder angst de dood in de ogen gekeken

Ook vandaag nog getuigen christenen die geloofsvervolging hebben overleefd van deze hoop. Ze hebben de dood in de ogen gekeken zonder angst. In het geloof dat de dood niet het einde is. Ze hebben zelf ervaren hoe Gods engelen hen bijstonden in die donkerste uren van hun leven.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.