Leesmenu 6 februari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 6 februari.

NIEUW!
Lees online de Bijbelteksten met de Nieuwe Bijbel Vertaling, Klik op het Bijbelgedeelte bij elk gebed in het leesmenu en je kunt het meteen lezen in een nieuw venster. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu- scherm.

Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal. Bij het Nederlands Bijbelgemootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen.

Verder is er voor je smartphone van YouVersion  een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 6 februari  – Dagtekst

Mozes blijft veertig dagen op de berg

12 Opnieuw zei de Heer tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe op de berg, en blijf daar wachten. Dan zal ik je twee stenen platen geven, waarop ik mijn wetten en regels geschreven heb. Jij moet het volk leren dat ze zich daaraan moeten houden.’
13 Mozes ging de berg van God op. Zijn dienaar Jozua ging met hem mee. 14 Tegen de leiders van het volk zei Mozes: ‘Wacht hier totdat wij terugkomen. Aäron en Chur blijven bij jullie. Als er problemen zijn, kunnen jullie hun om hulp vragen.’
15 Terwijl Mozes de berg Sinai op ging, hing er een wolk boven de berg. 16 De Heer was op de berg aanwezig in een stralend licht. Zes dagen lang was de berg bedekt door de wolk. Op de zevende dag riep de Heer Mozes vanuit de wolk. 17-18 Mozes ging de wolk in. Hij klom verder omhoog, naar de top van de berg. Daar bleef hij veertig dagen en nachten. De Israëlieten zagen op de top van de berg een groot vuur. Ze begrepen dat de Heer in het vuur aanwezig was.

Morgengebed: Exodus 24: 12-18

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Alleen het beste van het beste voor God

De officiële verbondsluiting tussen God en het volk Israël is een feit.  Inclusief de daarbij horende plechtige voorlezing van de verbondswetten en -bepalingen. Hem dienen eist zorgvuldigheid en aandacht. Niemand moet denken dat hij wel een beetje aan kan rommelen. God verdient het beste van het beste.   Mozes moet heel wat uren hebben staan voorlezen in de brandende zon. Het volk moet ervan doordrongen zijn dat God een heilige God is. Niemand kan tot Hem naderen als Hij het niet toestaat.

Een bijzondere opdracht voor Mozes

Maar nu krijgt Mozes een wel heel bijzondere opdracht van God: hij moet de berg beklimmen om persoonlijk uit handen van God de stenen platen te ontvangen met de 10 hoofdregels van dit grootse verbond tussen God en mensen. De Israëlieten kijken vol ontzag omhoog, naar de top van de berg waarop Gods majesteit op veilige afstand te zien is. Ze weten nog niet wat hen en Mozes te wachten staat: een tijd van 40 dagen in het teken van voorbereiding en beproeving.

Veertigdagentijd: een periode vol symboliek

Die voorbereidingstijd van veertig dagen keert nogal eens terug in de Bijbel. Het symboliseert een tijd van beproeving en zuivering, maar ook van voorbereiding en wachten. Nu voor Mozes (en het volk!), eerder bij Noach ten tijde van de zondvloed, eeuwen later bij Elia en nog veel later bij Jezus. Mozes zal gedurende zijn veertigdagentijd in de nabijheid van God zelfs helemaal niet eten en drinken.

Een tijd van beproeving en voorbereiding

Hij staat symbool voor de grote Middelaar Jezus, die (ruim 1400 jaar later) na Zijn doop in de Jordaan  de woestijn in werd gestuurd om 40 dagen beproefd te worden, voordat Hij klaar was om  Zijn bijzondere taak onder het volk te vervullen. En zo breekt voor miljoenen gelovigen anno 2015 op 18 februari een periode van 40 dagen van vasten en onthouding aan, in allerlei varianten: een tijd van voorbereiding, verwachting, meeleven en -lijden met de beproeving waar Jezus op aarde mee te maken kreeg.

©Elise G. Lengkeek