Leesmenu 6 januari Driekoningen

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 6 januari Driekoningen.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 6 januari Driekoningen – Dagtekst

Het 1e teken dat Jezus Gods Zoon is

24 Er waren ook een paar farizeeën naar Johannes de Doper toe gekomen. 25 Die zeiden tegen hem: ‘U bent dus niet de messias, niet Elia, en niet de profeet die zou komen. Waarom doopt u de mensen dan?’
26-27 Johannes zei: ‘Ik doop de mensen met water. Maar na mij komt iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het zelfs niet waard om zijn schoenen uit te trekken. Hij is al gekomen, maar jullie weten niet wie het is.’
28 Dat gebeurde allemaal in Betanië, aan de overkant van de Jordaan. Dat was de plaats waar Johannes de mensen doopte.
Johannes heeft Jezus gedoopt

29 De volgende dag zag Johannes Jezus aankomen. Hij zei: ‘Kijk, daar is het lam van God, dat de zonde van de mensen wegneemt. 30 Over hem heb ik gezegd: ‘Na mij komt iemand die belangrijker is dan ik. Want hij was er al veel eerder dan ik.’
31 Ook ik wist eerst niet wie hij was. God stuurde mij om de mensen te dopen met water. Nu weet ik waarom: Ik moest ook Jezus dopen. Want iedereen in Israël moest zien dat hij Gods Zoon is.’
32-33 Johannes vertelde wat hij gezien had toen hij Jezus doopte. Hij zei: ‘Ik wist eerst niet wie hij was. Maar ik zag dat de heilige Geest uit de hemel naar Jezus toe kwam als een duif, en bij hem bleef. En God had tegen mij gezegd: ‘Jij zult zien dat de heilige Geest uit de hemel naar iemand toe komt, en bij hem blijft. Hij is degene die mensen zal dopen met de heilige Geest.’ 34 Dat heb ik zien gebeuren. En nu vertel ik aan iedereen dat Jezus de Zoon van God is.’

Avondgebed: Johannes 1:24-34

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap 

Driekoningen, epifanie of de openbaring van de Heer

In de kerkelijke traditie sluit de kersttijd die Jezus geboorte en kindertijd omvat, op 6 januari van het nieuwe jaar met de viering van Driekoningen. Van oudsher is dit een christelijk feest dat stilstaat bij de drie momenten waarop de Godheid van Jezus voor het eerst geopenbaard wordt. Het begint met de openbaring aan enkele wijzen*) die door een bijzondere ster geleid worden naar Bethlehem waar hij blijft staan boven de stal waarin Gods Zoon – een kleine baby nog maar – hun komst verwacht.

Het feest staat verder stil bij de momenten waarop aan Jezus  – en wie bij Hem zijn  – geopenbaard wordt dat Hij Gods Zoon is. En dat Hij  ook voor het eerst optreedt vanuit  Zijn volmacht als Zoon van de hemelse Vader. Die momenten zijn achtereenvolgens: zijn doop in de Jordaan (Lucas 3, Johannes 1), zijn eerste optreden in de tempel op zijn 12e levensjaar en de bruiloft in Kana waar Hij overvloed en zegen brengt door van water de beste wijn te maken (Johannes 2).

Jezus’ 1e wonder openbaart waarvoor Hij is gekomen

In het eerste wonder dat we van Hem kennen, laat Hij al zien waarvoor Hij is gekomen. Het water waarmee Hij grote kruiken laat vullen, verandert Hij in wijn. Die kruiken stonden klaar om gevuld te worden met water waarmee de bekers en de handen en voeten van de gasten gezuiverd moesten worden.  Symbolisch wil Hij daarmee zeggen: al het water van de wereld is niet genoeg om jullie te zuiveren van al jullie zonden. Ik ben gekomen om jullie te zuiveren door mijn bloed voor jullie te geven.

De wijn staat echter niet alleen symbool voor Zijn vergoten bloed, Het drukt ook het goede leven uit dat Hij straks zal schenken in het hemelse Koninkrijk. Want dan zal alleen het allerbeste van het allerbeste goed genoeg zijn voor ieder die God en Zijn Zoon Jezus Christus met hart en ziel aanbidden. en de Geest die van Hen uitgaat,

Wijzen of koningen?

*) Overigens staat nergens in het Evangelie volgens Matteüs dat het om drie koningen zou gaan. Pas in latere eeuwen wordt het bezoek van de wijzen aan Jezus toegedicht aan 3 koningen, onder andere vanwege de drie geschenken wierook, goud en mirre.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter