Leesmenu 6 juli

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 5 juli.

Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 6 juli

Het gebed van Ezra

Toen ik van deze zaak hoorde, scheurde ik van ontzetting mijn kleren en mijn mantel; ik rukte mij de hoofd- en baardharen uit en ging verslagen zitten. Bij mij voegden zich allen die met grote huiver dachten aan het oordeel van de God van Israël over ontrouw, waaraan de ballingen zich schuldig maakten. Ik bleef zwijgend zitten, tot de tijd van het avondoffer. Toen hield ik met mijn boetedoening op. Met mijn gescheurde kleren en mantel nog aan knielde ik neer en spreidde mijn armen uit naar de Heer, mijn God. Ik bad: ‘Mijn God, ik schaam mij diep, ik durf mijn ogen niet naar u op te slaan. Wij hebben de ene zonde na de andere begaan, onze schuld reikt tot aan de hemel. 

Avondgebed: Ezra 9 verzen 3-6

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Meditatie

De koning

Als de priester en ‘wetdeskundige’ Ezra in beeld komt, is Koning Artachsasta  al 7 jaar aan de macht. Hij is diep onder de indruk van Ezra’s moed en vasthoudendheid om de Heer zijn God te willen dienen in Jeruzalem. Niet voor niets heeft die priester er zo’n lange reis vanuit Babel voor over.

God beschermt Ezra  en fascineert de koning voor diens missie.  Artachsasta heeft er op zijn beurt belang bij de God van Israël te vriend te houden. Daarom laat hij Ezra per brief weten dat Ezra alles krijgt wat hij nodig heeft. Hij beveelt hem de eredienst aan de God van de hemel in Jeruzalem in goede banen te leiden.

Ezra’s gebed

Hoofdstuk 7 van het boek Ezra eindigt met een Ezra’s gebed. Daarin dankt hij God dat Hij de koning het plan heeft ingegeven om de tempel van de Heer eer en aanzien te geven. Maar na zijn aankomst in Jeruzalem vertellen de leiders hem  dat het merendeel vaan volk zich opnieuw met hun heidense buren en hun gewoonten afgeeft.

Als Ezra dat ter ore komt, zit hij letterlijk in zak en as. Wat nu?

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 6 juli.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is sinds januari 2017 verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm.

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.