Leesmenu 6 mei

De zaligsprekingen

Acht stapstenen naar vrede en geluk

Gelukkig die zich arm weten voor God: voor hen is het hemelse koninkrijk.

Matteüs 5 vers 3

Leesmenu 6 mei  verdiept zich bij het middaggebed in de bekende ‘zaligsprekingen’ van Jezus. De evangelist Matteüs heeft ze opgetekend in Matteus 5 verzen 1 – 12. De mensen zijn van heinde en ver gekomen om naar zijn onderwijs te luisteren.

Hij spreekt ze vanaf een berghelling toe en confronteert ze met een heel nieuwe kijk op recht en gerechtigheid, geluk en beproeving. Het woord dat hij gebruikt voor wat wij ‘gelukzalig’ noemen is de vertaling van de Griekse uitdrukking waarmee de gelukkige toestand van de goden wordt aangeduid: ‘makarios’.

Verlangen naar meer van God

Zijn woorden roepen enerzijds een diep verlangen wakker. Want iedereen voelt aan dat Hij het bij elke spreuk de uithoeken van onze ziel aanspreekt, waarin we het meest kwetsbaar zijn.

Tegelijkertijd strijkt wat Hij zegt ook tegen de  haren in. Wat valt er nu te winnen als je arm, vertrapt en uitgescholden wordt omdat je er kennelijk alles voor over hebt om Gods wil te doen? Maar niemand loopt weg. Iedereen blijft luisteren. Iedereen hangt aan zijn lippen.

Gelukkig leven: wat is dat?

De zaligsprekingen hebben ook een diepe indruk gemaakt op Anselm Grün. In zijn boek ‘Gelukkig leven’ ziet hij de acht zaligsprekingen van Jezus als de stapstenen op een pad dat ons de weg wijst naar het geheim van mens zijn en een tipje van de sluier oplicht van Gods geheim.

Hij staat er bij stil dat Jezus ons met deze acht ‘gelukzoekers’ ons wil helpen een leven te realiseren dat ‘lukt’. Dat wil zeggen: dat zich in ons hart de vrede en het geluk ontvouwt die Hij ons heeft beloofd.

Hijzelf [Jezus] gaat met ons op weg, opdat het ons zou lukken om zijn woorden in ons leven te realiseren. Matteus zelf heeft zijn evangelie immers zo ingedeeld dat hij op de vijf redevoeringen van Jezus steeds zijn daden laat volgen. De daden van Jezus zijn steeds de vervulling van zijn woorden. Daarom mogen we de zaligsprekingen van Jezus ook opvatten als woorden die ons de weg wijzen.

Worden als een stad op een berg

Zo gezien licht Jezus ons bij met zijn zaligsprekingen.  Het is zijn opdracht om met onze woorden en daden middenin een wereld vol ellende en rokende puinhopen Gods licht en liefde te verspreiden. Zoals een lamp op een standaard. Een stad op een berg. Als zout dat zuiverend werkt.

‘Zo helpe mij God Almachtig.’

©Elise G. Lengkeek

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), © Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Het tekstfragment van Anselm Grün komt uit: Anselm Grün, ‘Gelukkig leven’ Kampen z.j.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

 Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

Deel dit bericht via Twitter

 

 

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.