Leesmenu 6 november

Introductie

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint.De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 6 november.

NOTA BENE: Zowel de Bijbel in Gewone Taal als de Nieuwe Bijbelvertaling NBV21 kun je direct online meelezen op debijbel.nl. Klik in het Leesmenu van deze dag op de link van het bijbelgedeelte bij elk gebed. Je kunt meteen starten met bijbellezen. Schakel na lezing terug naar het Leesmenu van de website Mijn getijdengebed. (Als de link het niet meteen doet, klik hem voor de 2e keer aan!) Maak nu een (gratis) account aan op www.debijbel.nl  en krijg toegang tot allerlei achtergrondinformatie.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 6 november – Dagtekst

Houd vol tot de Heer komt

De Heer komt om recht te spreken

5 God heeft besloten dat jullie het waard zijn om bij zijn nieuwe wereld te horen. En jullie laten zien dat dat een juist besluit is. Want jullie houden vol, ook nu jullie moeten lijden voor zijn nieuwe wereld.
6 God straft en beloont mensen op een eerlijke manier. Hij zal jullie onderdrukkers straffen. 7 En hij zal jullie, die nu onderdrukt worden, samen met mij bevrijden uit alle moeilijkheden.
Dat zal gebeuren op de dag dat de Heer Jezus terugkomt uit de hemel. Hij komt met zijn leger van engelen,8 en met een groot vuur. Dan zal hij de mensen straffen die God niet kennen en het goede nieuws over onze Heer Jezus niet willen geloven. 9 Die mensen worden gestraft met eeuwige pijn, ver weg van de Heer en zijn grote macht.
10 Op die dag komt de Heer om geëerd en bewonderd te worden door de mensen die bij hem horen. Dat zijn alle mensen die zijn gaan geloven. Daar horen jullie ook bij, want jullie geloven wat ik aan jullie verteld heb.
11 Ik bid steeds weer dat jullie blijven vasthouden aan je geloof. Onze God heeft jullie uitgekozen. Ik bid dat jullie zullen leven op een manier die daarbij past. Ik vraag God om jullie sterk te maken met zijn kracht. Want dan zullen jullie alleen nog maar goede dingen willen doen, die passen bij het geloof. 12 Dan zullen jullie onze Heer Jezus eren als hij komt, en hij zal jullie eren. Zo goed is Jezus Christus, die onze Heer en God is, voor ons.

Avondgebed: 2 Tessalonicenzen 1:5-1-12

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijbel in Gewone Taal. © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap

Meditatie

Iedereen heeft een keuze

Een paar maanden later stuurt Paulus de gemeente in Tessalonica een tweede brief, die strenger van toon is. Zijn eerste brief heeft onvoldoende effect gehad.

Maar eerst prijst hij hen om hun geloof. Hij heeft gehoord dat ze dwars tegen de verdrukking in blijven vasthouden aan hun liefde en keuze voor Jezus. Hij bemoedigt hen: ze worden gered, omdat God hen uitgekozen heeft om bij hem te mogen horen in zijn nieuwe wereld. Dát is het geheim achter hun kracht.

Dit is overigens best een confronterend hoofdstuk voor wie twijfelt aan Gods bestaan. Dit raakt je onaangenaam als je het moeilijk vindt te geloven dat Jezus Gods Zoon is. Of als je niet begrijpt waarom andere goden niet net zoveel respect zouden verdienen als God, zijn Zoon en de heilige Geest.

Paulus benadrukt dat God eerlijk is. Ieder mens krijgt waarnaar hij zo hartstochtelijk verlangt: een leven mét of zonder God. Niemand wordt gedwongen voor God te kiezen. God kent het mensenhart zo goed, dat Hij – met ontferming bewogen over het lot van de mensen na hun val – Jezus heeft gestuurd om iedereen voor te lichten over de gevolgen van een keuze voor of tegen hem.

Lees er meer over in de meditatie bij deze tekst in:
Mijn getijdengebed – bidden op het ritme van de dag – Deel IV Meditaties, 6 november.

©Elise G. Lengkeek

Tweet

Wist je dat…

Dankzij de bijdrage van donateurs en leden debijbel.nl kan bestaan en werken aan de verspreiding en vertaling van de bijbel? Voor de Bijbel in de taal van deze tijd is er sinds 2014 een nieuwe vertaling beschikbaar op: Bijbel Gewone Taal (BGT). Bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heb je tegen een eenmalige betaling van 25 euro als donateur toegang tot alle vertalingen van de Bijbel en ook nog in meerdere talen. Met de BGT-app kun je ook altijd offline Bijbellezen. Verder is er voor je smartphone van YouVersion een gratis Bijbel-app. Of van Olive Tree.

* Mijn getijdengebed – Bidden op het ritme van de dag is verkrijgbaar in compacte vorm voor thuis en op reis. Prachtig uitgevoerd als gebedenboek op bijbelpapier. Zie Mijn getijdengebed in boekvorm