Leesmenu 6 november

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 6 november.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 6 november – Dagtekst

Het oordeel bij de komst van Christus

3 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Daar is alle reden toe. Want uw geloof groeit krachtig en de liefde die u elkaar zonder uitzondering toedraagt, wordt steeds groter. 4 Wij prijzen dan ook in de gemeenten van God uw volharding en geloof bij alle vervolgingen en verdrukkingen. 5 Die bewijzen hoe rechtvaardig Gods oordeel is: u zult geschikt bevonden worden voor zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt. 6 Het is rechtvaardig van God, dat hij degenen die u nu verdrukken, zal laten lijden, 7 en u die nu lijdt, samen met ons rust zal geven. Dat zal gebeuren wanneer de Heer Jezus uit de hemel in een laaiend vuur tevoorschijn treedt met zijn machtige engelen. 8 Dan zal hij afrekenen met degenen die God niet erkennen en die geen gehoor geven aan het evangelie van onze Heer Jezus. 9 Hun straf zal de eeuwige ondergang zijn, ze zullen verwijderd worden uit de tegenwoordigheid van de Heer, ver van zijn machtige heerlijkheid. 10 Het zal gebeuren op die grote dag, wanneer hij komt om de hulde in ontvangst te nemen van wie hem toebehoren, de eerbewijzen van allen die het geloof hebben aanvaard. Daar hoort u ook bij, want u hebt ons getuigenis aangenomen.

Avondgebed: 2 Tessalonicenzen 1:3-10

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel (herziene editie 1996). © 1996  Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 

Groeien in geloof, dwars tegen de verdrukking in

Paulus stuurt de gemeente in Tessalonica nog een brief. Hij blijft de gelovigen daar bemoedigen in hun verdrukking, zoals een vader zijn kinderen een hart onder de riem steekt. Bijzonder is dat deze jonge gemeente van bekeerde joden en heidenen dwars tegen de verdrukking in groeit in hun geloof. Ook vandaag gebeurt dat in landen en gebieden waar christenen vervolgd worden om hun geloof: in China, Noord-Korea, in Irak, Iran en overal waar moslimextremisten christenen proberen uit te roeien.

Wachtendop Gods uur

Jezus Christus zal op Gods uur afrekenen met al het kwaad, met al het onrecht dat zich in de loop van eeuwen heeft opgestapeld. Ook alles wat ten onrechte uit naam van Hem is verkondigd en als vonnis is uitgevoerd op andersdenkenden.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.