Leesmenu 6 oktober

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begintDe Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 6 oktober.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 6 oktober – Dagtekst

 Gods trouw aan zijn naam en zijn belofte

 41 Als ik jullie bij de vreemde volken heb weggehaald, als ik je uit de verre landen waar jullie balling zijn, hierheen heb gebracht, zal ik jullie gaven aannemen zoals ik een geurig offer aanneem. De volken zullen zien dat ik voor jullie een heilige god ben. 42 En jullie zullen inzien dat ik de Heer ben, als ik je terugbreng naar Israël, het land dat ik aan je voorouders beloofd had. 43 Daar zul je terugdenken aan je vroegere praktijken, aan alles waaraan jullie je schuldig gemaakt hebben. Je zult walgen van jezelf als je bedenkt hoe je je zo kon misdragen. 44 Ik, de Heer, houd mijn naam hoog: Ik vergeld je die misdaden niet, zoals jullie eigenlijk verdienden. Zo zullen jullie inzien dat ik de Heer ben. Volk van Israël, dit is het wat ik, God, de Heer, jullie te zeggen heb.’

Morgengebed:  Ezechiël 20:41-44

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Na de hel opnieuw heil?

Behalve het oordeel verkondigen over de ontrouw van het volk Israël die generaties lang heeft doorgeziekt,  mag Ezechiël ook het goede nieuws vertellen: God blijft trouw aan zichzelf en zijn naam.  Vlak na de zondeval van Adam en Eva had Hij zichzelf voorgenomen het  nageslacht van wie Hem toebehoren te redden uit de greep van het satanische kwaad. In Genesis 3:15 belooft Hij in bedekte termen al de Messias die dat gaat waarmaken.

Ezechiël mag nu alvast een tipje van de sluier oplichten voor wie het wil zien en geloven:  wanneer het oordeel zijn beloop heeft gehad, maakt God een nieuw begin. Er zal een generatie opstaan die weer gaat verlangen naar God en zijn liefde en trouw, zoals ze die opnieuw leren kennen uit de oude Geschriften. De geschiedenis zal zich herhalen: een nieuwe uittocht (exodus), maar nu uit Babylonie in plaats van uit Egypte; wederom een verblijf in de woestijn en ten slotte terugkeer naar het beloofde land.

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.