Leesmenu 7 januari

Het getijdengebed bid je bij voorkeur op de ‘scharnierpunten’ van de dag. Dus wanneer voor jou de morgen, de middag, de avond of de nacht begint. De Bijbellezingen voor de lectio divina vandaag vind je in Leesmenu 7 januari.

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed

Keer terug naar Nachtgebed

Leesmenu 7 januari  – Dagtekst

God geeft een teken van zijn belofte

12-13 God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. 14 Steeds als ik veel wolken over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. 15 Dan zal ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en alles verwoesten. 16-17 Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd.’

Morgengebed: Genesis 9:12-17

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: Bijbel in Gewone Taal © 2014 Nederlands Bijbelgenootschap. 

Het symbool van de regenboog

De regenboog was er al, ver voor Noachs bestaan. Deze schitterende, kleurrijke boog ontstond spontaan toen het voor het eerst op de aarde regende terwijl op dat moment ook de zon scheen. God geeft die regenboog pas  een symbolische betekenis, nadat Hij met Noach en zijn nageslacht een verbond heeft gesloten. Hij heeft besloten Zijn schepping voort te zetten. Maar tot op de grote dag dat Hij hemel en aarde en schepping totaal gaat vernieuwen, blijft de gebrokenheid door de zonde bestaan.

Verstoorde verhoudingen

God legt Noach ook uit hoe het voortaan zal zijn: de seizoenen zullen elkaar voortaan afwisselen. De verhouding tussen mensen onderling is problematisch geworden. Er zal sprake zijn van machtsmisbruik en slavernij. Ook zullen de mensen en de dieren elkaar schuwen en is hun relatie getekend door geweld en angst. Daar komt pas een einde aan als de moederbelofte die God aan Adam deed in Genesis 3: 15. Tot die tijd zal Hij de aarde niet opnieuw treffen door een allesvernietigende watervloed.

In blijde verwachting 

Al Gods kinderen leven vanaf die belofte uit Genesis 3 in blijde verwachting van die laatste dag op de aarde van nu. De dag dat de macht van het kwaad definitief vernietigd wordt door Jezus Christus, Zoon van God. Door Hem, die Zijn goddelijke majesteit voor 33 jaar  heeft afgelegd,  om als mens uit een vrouw (Maria) geboren te worden en de totale schuldenlast van de hele wereld op zich te nemen.

Nogmaalsde vrouw versus de slang

Die moederbelofte uit Genesis 3:15  -zie ook leesmenu 4 januari – krijg je nogmaals mee. Hij staat prachtig beschreven in de NBG-vertaling van 1951, omdat in die oude taal goed tot uitdrukking komt dat het ‘zaad’ (lees nageslacht  of nakomelingen) van de vrouw, Gods Zoon geboren zal worden, die door Zijn offer al wie God met een gelovig hart aanneemt, tot kinderen van God maakt, die met, in en door Hem zullen Satans zaad (nageslacht, volgelingen) en zijn macht zullen overwinnen.

15. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

De tekst in deze uitgave is ontleend aan: NBG © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap. 

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter