Leesmenu 7 juli

Morgengebed lezing

Keer terug naar Morgengebed

 Middaggebed lezing

Keer terug naar Middaggebed

Avondgebed lezing

Keer terug naar Avondgebed

Nachtgebed lezing

Keer terug naar Nachtgebed

 

Leesmenu 7  juli

Nehemia vraagt God om hulp

4 Toen ik dat hoorde, moest ik huilen. Dagenlang zat ik op de grond. Ik huilde, en ik at en dronk niets. Ik deed niets anders dan bidden tot de God van de hemel.
5 Ik zei: ‘Heer, u bent de God van de hemel. U bent een machtige God. U doet wat u belooft. U bent goed voor de mensen die van u houden, en die leven zoals u het wilt. 6 Luister alstublieft naar mij! Zie hoe ik dag en nacht tot u bid voor de Israëlieten die u dienen.
Ik en mijn familie en de rest van mijn volk hebben grote fouten gemaakt.7 Wij hebben ons niet gehouden aan de wetten en regels die u aan uw dienaar Mozes gegeven hebt. We hebben veel verkeerde dingen gedaan.
8 Heer, denk toch aan wat u tegen Mozes gezegd hebt! U zei: ‘Israëlieten, luister. Als jullie mij ontrouw zijn, zal ik jullie wegjagen naar verre landen. 9 Maar als jullie dan weer naar mij willen luisteren en doen wat ik wil, dan laat ik jullie terugkomen. Ook al wonen jullie helemaal aan de andere kant van de wereld! Ik breng jullie allemaal terug naar je eigen land. Want dat is de plaats waar jullie mij moeten vereren. Die plaats heb ik zelf voor jullie uitgekozen.’
10 Heer, vergeet de Israëlieten niet. Zij zijn uw volk, zij dienen u. U hebt hen vroeger uit Egypte bevrijd, en u hebt toen uw grote kracht laten zien. 11 Luister alstublieft naar mijn gebed. Luister naar het gebed van alle mensen die u willen dienen. Zorg ervoor dat de koning doet wat ik hem ga vragen. Laat mijn plan zo snel mogelijk lukken.’
In die tijd kwam ik als wijnschenker regelmatig bij koning Artaxerxes.

Morgengebed: Nehemia 1 verzen 4-6

De Bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Groot Nieuws Bijbel met Deuterocanonieke Boeken (Met aantekeningen), ©Nederlands Bijbelgenootschap & Katholieke Bijbelstichting 1999.

Nehemia’s betrokkenheid

Hij is schenker aan het hof van koning Artasachsasta (Artaxerxes in andere vertalingen) en heet Nehemia. Zijn naam betekent ‘De Heer vertroost’. Hij is in ballingschap geboren en leidt aan het Perzische hof een comfortabel en luxe leven. Wat maakt dat hij zo van streek is van het bericht van zijn broer over de toestand in Juda en Jeruzalem?

De  terugkeer uit de ballingschap op last van koning Cyrus is inmiddels 91 jaar geleden. Gedreven door een nieuwe spiritualiteit was onder Ezra’s leiding de eredienst aan de God van de hemel en de herbouw van de tempel en Jeruzalem  hersteld. En toch gaat het weer mis. Het volk wordt door zijn ontrouw opnieuw een mikpunt van spot.

Nehemia’s gebed

We schrijven 446 voor Christus als Nehemia zijn broer Chanani hem opzoekt met het slechte nieuws over het lot van zijn volksgenoten en de ramp die Jeruzalem heeft getroffen.  Artasachsasta is al 20 jaar aan de macht. Hij merkt dat Nehemia, die hem zijn wijn en brood brengt, verdrietig is. Hij geeft Nehemia permissie naar Jeruzalem te gaan.

Wat mij zo treft is hoe God in het hart van Nehemia, terwijl hij bidt, het verlangen wekt iets goeds te mogen doen voor zijn volk. Sterker nog: Hij, de God van de hemel, geeft Nehemia na zijn gebed een diep vertrouwen dat zijn onderneming zal slagen.  Zo gaat hij op weg, volkomen zeker van Gods bescherming. Voor de gebedsverhoring uit!

©Elise G. Lengkeek

Deel dit bericht via Twitter

Start The Conversation

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.